معرفي كتاي كودك 2 ساله معرفي كتاي كودك 2 ساله

كتابك

پلنگ كوچولوي شيطون

پلنگ كوچولوي شيطون

پلنگ كوچولوي شيطون

كتاب «پلنگ كوچولوي شيطون» از سري كتاب‌هاي شش‌گانه مجموعه «نخستين هيجان‌هاي من» است.

كتاب‌هاي «نخستين هيجان‌هاي من» مجموعه‌اي از داستان‌هاي جذاب و سرگرم كننده‌ است كه به كودكان كمك مي‌كند تا احساس‌هاي خود را بهتر بشناسند، آن‌ها را بيان كنند و با ديگران به مشاركت بگذارند. كودكان از اين طريق مي‌آموزند كه داشتن اين احساس‌ها طبيعي است و همه انسان‌ها در زندگي با آن‌ها مواجه خواهند شد.

در كتاب «پلنگ كوچولوي شيطون»، پلنگ كوچولوي شيطون منتظر پدر و مادرش است. و حالا پلنگ كوچولو كارهايي كه قرار است با پدر و مادرش انجام دهد را براي دوستانش نمايش مي‌دهد. او به هر طرف مي‌پرد و...

مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» از مقواي بهداشتي ايندربرد با كيفيت و استحكام بالا تهيه شده است و براي گروه سني صفر تا ۶ سال مناسب است.

ديگر عنوان‌هاي مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» شامل «آهو كوچولوي ترسو»، «كرگدن كوچولوي خودخواه»، «سوسمار كوچولوي خوش‌حال»، «گورخر كوچولوي حسود» و «شير كوچولوي عصباني» است.

درباره‌ نويسنده‌‌ و تصويرگر كتاب «پلنگ كوچولوي شيطون»

ماريون بيله، تصويرگر فرانسوي، در سال ۱۹۸۲ ميلادي در شهر ليون فرانسه به دنيا آمد. او دانش‌آموخته تصويرگري كتاب كودك است و تاكنون تصويرگري كتاب‌هاي زيادي را انجام داده است. كتاب‌هاي او به زبان‌هاي گوناگون منتشر شده است.

 

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  Marion Billet,   ماريون بيله
برگردان
 • علي عباسي
تصويرگر
 •   Marion Billet
 •   ماريون بيله
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: دي ۹۷
پديدآورندگان
 •   علي عباسي
 •   ماريون بيله
سال نشر
  ۱۳۹۷
 
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • ويكتوريا فاتحي
 • كتاب نوزاد
 • كودكان و شناخت احساسات
 • كودكان و هيجان
 • كودكان و شيطنت
 • داستان‌هاي حيوانات
 • پلنگ كوچولوي شيطون
 • ماريون بيله

كتاب پلنگ كوچولوي شيطون


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/9/4 ساعت: 09 توسط:ketabakmail :

شير كوچولوي عصباني

شير كوچولوي عصباني

شير كوچولوي عصباني

كتاب «شير كوچولوي عصباني» از سري كتاب‌هاي شش‌گانه مجموعه «نخستين هيجان‌هاي من» است.

كتاب‌هاي «نخستين هيجان‌هاي من» مجموعه‌اي از داستان‌هاي جذاب و سرگرم‌كننده‌ است كه به كودكان كمك مي‌كند تا احساس‌هاي خود را بهتر بشناسند، آن‌ها را بيان كنند و با ديگران به مشاركت بگذارند. كودكان از اين طريق مي‌آموزند كه داشتن اين احساس‌ها طبيعي است و همه انسان‌ها در زندگي با آن‌ها مواجه خواهند شد.

در كتاب «شير كوچولوي عصباني»، شير كوچولو دلش مي‌خواهد با دوستانش بازي كند ولي هيچ‌كدام به خواسته او توجه نمي‌كنند و همين موضوع باعث عصبانيت شير كوچولو مي‌شود.

مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» از مقواي بهداشتي ايندربرد با كيفيت و استحكام بالا تهيه شده است و براي گروه سني صفر تا ۶ سال مناسب است.

ديگر عنوان‌هاي مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» شامل «آهو كوچولوي ترسو»، «گورخر كوچولوي حسود»، «سوسمار كوچولوي خوش‌حال»، «كرگدن كوچولوي خودخواه» و «پلنگ كوچولوي شيطون» است.

درباره‌ نويسنده‌‌ و تصويرگر كتاب «شير كوچولوي عصباني»

ماريون بيله، تصويرگر فرانسوي، در سال ۱۹۸۲ ميلادي در شهر ليون فرانسه به دنيا آمد. او دانش‌آموخته تصويرگري كتاب كودك است و تاكنون تصويرگري كتاب‌هاي زيادي را انجام داده است. كتاب‌هاي او به زبان‌هاي گوناگون منتشر شده است.

 

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  Marion Billet,   ماريون بيله
برگردان
 • علي عباسي
تصويرگر
 •   Marion Billet
 •   ماريون بيله
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: دي ۹۷
پديدآورندگان
 •   ماريون بيله
 •   علي عباسي
سال نشر
  ۱۳۹۷
 
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • ويكتوريا فاتحي
 • كتاب نوزاد
 • كودكان و شناخت احساسات
 • كودكان و هيجان
 • كودكان و خشم
 • داستان‌هاي حيوانات
 • شير كوچولوي عصباني
 • ماريون بيله

كتاب شير كوچولوي عصباني


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/9/4 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

سوسمار كوچولوي خوش‌حال

سوسمار كوچولوي خوش‌حال

سوسمار كوچولوي خوش‌حال

كتاب «سوسمار كوچولوي خوش‌حال» از سري كتاب‌هاي شش‌گانه مجموعه «نخستين هيجان‌هاي من» است.

كتاب‌هاي «نخستين هيجان‌هاي من» مجموعه‌اي از داستان‌هاي جذاب و سرگرم‌كننده‌ است كه به كودكان كمك مي‌كند تا احساس‌هاي خود را بهتر بشناسند، آن‌ها را بيان كنند و با ديگران به مشاركت بگذارند. كودكان از اين طريق مي‌آموزند كه داشتن اين احساس‌ها طبيعي است و همه انسان‌ها در زندگي با آن‌ها مواجه خواهند شد. در كتاب «سوسمار كوچولوي خوش‌حال»، سوسمار كوچولو امروز خلقش تنگ است. او فراموش كرده كه تولدش است. سوسمار كوچولو وقتي متوجه شد كه دوستانش به مناسبت تولد او دور هم جمع شده‌اند خيلي خوشحال شد.

مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» از مقواي بهداشتي ايندربرد با كيفيت و استحكام بالا تهيه شده است و براي گروه سني صفر تا ۶ سال مناسب است.

ديگر عنوان‌هاي مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» شامل «آهو كوچولوي ترسو»، «گورخر كوچولوي حسود»، «پلنگ كوچولوي شيطون»، «كرگدن كوچولوي خودخواه» و «شير كوچولوي عصباني» است.

درباره‌ نويسنده‌‌ و تصويرگر كتاب «سوسمار كوچولوي خوش‌حال»

ماريون بيله، تصويرگر فرانسوي، در سال ۱۹۸۲ ميلادي در شهر ليون فرانسه به دنيا آمد. او دانش‌آموخته تصويرگري كتاب كودك است و تاكنون تصويرگري كتاب‌هاي زيادي را انجام داده است. كتاب‌هاي او به زبان‌هاي گوناگون منتشر شده است.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  Marion Billet,   ماريون بيله
برگردان
 • علي عباسي
تصويرگر
 •   Marion Billet
 •   ماريون بيله
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: دي ۹۷
پديدآورندگان
 •   علي عباسي
 •   ماريون بيله
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • ويكتوريا فاتحي
 • كتاب نوزاد
 • كودكان و شناخت احساسات
 • كودكان و هيجان
 • كودكان و خوشحالي
 • داستان‌هاي حيوانات
 • سوسمار كوچولوي خوش‌حال
 • ماريون بيله

كتاب سوسمار كوچولوي خوش‌حال


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/9/4 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

آهو كوچولوي ترسو

آهو كوچولوي ترسو

آهو كوچولوي ترسو

كتاب «آهو كوچولوي ترسو» از سري كتاب‌هاي شش‌گانه مجموعه «نخستين هيجان‌هاي من» است.

كتاب‌هاي «نخستين هيجان‌هاي من» مجموعه‌اي از داستان‌هاي جذاب و سرگرم‌كننده‌ است كه به كودكان كمك مي‌كند تا احساس‌هاي خود را بهتر بشناسند، آن‌ها را بيان كنند و با ديگران به مشاركت بگذارند. كودكان از اين طريق مي‌آموزند كه داشتن اين احساس‌ها طبيعي است و همه انسان‌ها در زندگي با آن‌ها مواجه خواهند شد.

در كتاب «آهو كوچولوي ترسو»، آهو كوچولو هنگام بازي‌ كردن مادرش را گم مي‌كند. خيلي مي‌ترسد و ناراحت و پريشان به هركس مي‌رسد سراغ مادرش را مي‌گيرد. فيل مي‌خواهد به او كمك كند و...

مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» از مقواي بهداشتي ايندربرد با كيفيت و استحكام بالا تهيه شده است و براي گروه سني صفر تا ۶ سال مناسب است.

ديگر عنوان‌هاي مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» شامل «سوسمار كوچولوي خوشحال»، «گورخر كوچولوي حسود»، «پلنگ كوچولوي شيطون»، «كرگدن كوچولوي خودخواه» و «شير كوچولوي عصباني» است.

درباره‌ نويسنده‌‌ و تصويرگر كتاب «آهو كوچولوي ترسو»

ماريون بيله، تصويرگر فرانسوي، در سال ۱۹۸۲ ميلادي در شهر ليون فرانسه به دنيا آمد. او دانش‌آموخته تصويرگري كتاب كودك است و تاكنون تصويرگري كتاب‌هاي زيادي را انجام داده است. كتاب‌هاي او به زبان‌هاي گوناگون منتشر شده است.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  Marion Billet,   ماريون بيله
برگردان
 • علي عباسي
تصويرگر
 •   Marion Billet
 •   ماريون بيله
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: دي ۹۷
پديدآورندگان
 •   علي عباسي
 •   ماريون بيله
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • ويكتوريا فاتحي
 • كتاب نوزاد
 • كتاب مقوايي
 • كودكان و شناخت احساسات
 • كودكان و هيجان
 • كودكان و ترس
 • داستان‌هاي حيوانات
 • آهو كوچولوي ترسو
 • ماريون بيله

كتاب آهو كوچولوي ترسو


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/28 ساعت: 10 توسط:ketabakmail :

گورخر كوچولوي حسود

گورخر كوچولوي حسود

گورخر كوچولوي حسود

كتاب «گورخركوچولوي حسود» از سري كتاب‌هاي شش‌گانه مجموعه «نخستين هيجان‌هاي من» است.

كتاب‌هاي «نخستين هيجان‌هاي من» مجموعه‌اي از داستان‌هاي جذاب و سرگرم‌كننده است كه به كودكان كمك مي‌كند تا احساس‌هاي خود را بهتر بشناسند، آن‌ها را بيان كنند و با ديگران به مشاركت بگذارند. كودكان از اين طريق مي‌آموزند كه داشتن اين احساس‌ها طبيعي است و همه انسان‌ها در زندگي با آن‌ها مواجه خواهند شد.

در كتاب «گورخر كوچولوي حسود»، گورخر كوچولو در حال بازي‌كردن با دوستانش است كه پدرش به دنبالش مي‌آيد. او از پدرش مي‌خواهد كه با آنها بازي كند و وقتي پدر گورخر كوچولو با بقيه حيوان‌ها بازي مي‌كند گورخر كوچولو ناراحت مي‌شود و احساس حسودي مي‌كند...

مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» از مقواي بهداشتي ايندربرد با كيفيت و استحكام بالا تهيه شده است و براي گروه سني صفر تا ۶ سال مناسب است.

ديگر عنوان‌هاي مجموعه كتاب‌هاي مقوايي «نخستين هيجان‌هاي من» شامل «سوسمار كوچولوي خوشحال»، «آهو كوچولوي ترسو»، «پلنگ كوچولوي شيطون»، «كرگدن كوچولوي خودخواه» و «شير كوچولوي عصباني» است.

 

درباره نويسنده و تصويرگر كتاب «گورخركوچولوي حسود»

ماريون بيله، تصويرگر فرانسوي، در سال ۱۹۸۲ ميلادي در شهر ليون فرانسه به دنيا آمد. او دانش‌آموخته تصويرگري كتاب كودك است و تاكنون تصويرگري كتاب‌هاي زيادي را انجام داده است. كتاب‌هاي او به زبان‌هاي گوناگون منتشر شده است.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  Marion Billet,   ماريون بيله
برگردان
 • علي عباسي
تصويرگر
 •   Marion Billet
 •   ماريون بيله
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: دي ۹۷
پديدآورندگان
 •   علي عباسي
 •   ماريون بيله
سال نشر
  ۱۳۹۷
 
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • مجموعه نخستين هيجان‌هاي من
 • ويكتوريا فاتحي
 • كتاب نوزاد
 • كتاب مقوايي
 • ماريون بيله
 • كتاب گورخر كوچولوي حسود
 • كودكان و حسادت
 • كودكان و حسودي
 • كودكان و شناخت احساسات
 • كودكان و مهارت هاي زندگي

كتاب گورخر كوچولوي حسود


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/28 ساعت: 10 توسط:ketabakmail :

رنگ‌هاي المر

رنگ‌هاي المر

رنگ‌هاي المر

در كتاب «رنگ‌هاي المر» المر، فيل رنگارنگ و دوست‌داشتني، رنگ‌ها را به شيوه‌اي ساده و جذاب به كودكان معرفي و به آن‌ها كمك مي‌كند تا رنگ مورد علاقه خودشان را پيدا كنند. و آيا آموزگاري به مهرباني و شيريني المر مي‌توان يافت؟!

كودكان با كتاب «رنگ‌هاي المر» از طريق بازي و شادي رنگ‌ها را ياد مي‌گيرند و مي‌آموزند كه چگونه از زندگي لذت ببرند. كتاب «رنگ‌هاي المر» براي بلندخواني مناسب است و رنگ‌هاي شاد و جذاب كتاب، كودكان را به خود جذب مي‌كند.

المر ، فيل رنگارنگ، در طول سال‌هاي گذشته ماجراهاي زيادي داشته است و همواره به خوانندگانش يادآوري مي‌كند كه متفاوت بودن را بپذيرند و به آن احترام بگذارند.

كتاب «رنگ‌هاي المر» از مجموعه چهارجلدي كتاب‌هاي مقوايي المر است كه انتشارات موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان (كتاب‌هاي تاك) با همكاري آژانس ادبي كيا حق ترجمه و چاپ اين كتاب‌ها را به فارسي و در ايران از ناشر اصلي، اندرسن پرس در انگليس، خريداري كرده است. ديگر عنوان‌هاي اين مجموعه عبارتند از: «روز المر»، «آب و هوا با المر» و «دوستان المر».

اين مجموعه از مقواي بهداشتي ايندربرد، با كيفيت و استحكام بالا، تهيه شده و براي گروه سني صفر تا شش سال مناسب است.

مجموعه داستان‌هاي المر از كتاب‌هاي محبوب كودكان است كه به سبب طرح موضوع احترام به تفاوت‌ها براي كودكان ستايش شده است. از سال ۲۰۱۶ نيز ۲۷ ماه مي، برابر با ۶ خرداد، روز المر نام‌گذاري شده است و هر سال كتابخانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را، با اجراي برنامه‌هايي در ستايش و پذيرش تفاوت‌ها، جشن مي‌گيرند.

درباره‌ نويسنده‌‌ و تصويرگر كتاب «رنگ‌هاي المر»:

ديويد مك‌كي از نويسندگان و تصويرگران برجسته ادبيات كودك انگلستان است كه در سال ۲۰۰۶ نامزد دريافت جايزه هانس كريستين اندرسن شد. مك‌كي داستان «المر» را در سال ۱۹۶۸ منتشر كرد، سپس در سال ۱۹۸۹ آن را با اندكي تغيير دوباره منتشركرد و از آن پس چهل عنوان كتاب ديگر با هنرنمايي اين شخصيت نوشت. كتاب «المر» به پنجاه زبان ترجمه شده است و از داستان‌هاي محبوب كودكان است. براساس اين كتاب كارتون و اسباب‌بازي ساخته شده است. ناشر كتاب «المر» ۲۶ مي سال ۲۰۱۶ را روز المر نام‌گذاري كرد و كتاب‌خانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را با اجراي برنامه‌هايي در رابطه با اين فيل دوست‌داشتني جشن گرفتند. گروه «با من بخوان» موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان نيز در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ روز «المر» را جشن گرفت.

كتاب «دوباره المر» و «الان نه برنارد» كه در ايران به نام «الان نه بچه» ترجمه شده از آثار ديگر اين نويسنده و تصويرگر است كه به فارسي ترجمه شده است. كتاب «الان نه برنارد» از آثار ماندگار ادبيات كودكان به شمار مي‌رود.

درباره‌ مترجم كتاب «رنگ‌هاي المر»

سارا يوسف‌پور در سال ۱۳۶۱ در رودسر گيلان به دنيا آمده است. او دانش‌آموخته رشته گرافيك و تصويرسازي از دانشگاه تهران است. سارا يوسف‌پور در حال حاضر از اعضاي گروه برنامه‌ريزي براي پروژه‌ها و كتاب‌خانه‌هاي كودك محور با من بخوان است. از اين مترجم تاكنون كتاب‌هاي «قورباغه مي‌ترسد» و «قورباغه و گنج» به فارسي منتشر شده است.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  David McKee,   ديويد مك كي
برگردان
 • سارا يوسف‌پور
تصويرگر
 •   David McKee
 •   ديويد مك كي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: اسفند ۹۷
پديدآورندگان
 •   سارا يوسف‌پور
 •   ديويد مك كي
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • داستان خيلي كوتاه كودكانه
 • كتاب‌هاي تصويري كودكان
 • مهارت‌هاي زندگي
 • كودكان و آموزش رنگ‌ها
 • كودكان و بازي
 • كودكان و آموزش رنگ‌ها، كودكان و شادي، كودكان و قدرت ‌انتخاب، كودكان و دوستي با طبيعت
 • رنگ‌هاي اِلمر، ديويد مك‌كي

كتاب رنگ‌هاي المر


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/20 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

دوستان المر

دوستان المر

دوستان المر

كتاب «دوستان المر» كتابي رنگارنگ است كه در آن المرِ شاد و شوخ دوستانش را، با همه تفاوت‌ها و خصوصياتشان؛ دوست دارد و ستايش مي‌كند.

كودكان در كتاب «دوستان المر» ضمن آشنايي با انواع حيوان‌ها، مي‌آموزند كه براي دوستي، نيازي نيست كه همه با هم شبيه باشند و با وجود همه تفاوت‌ها مي‌توان با يك‌ديگر دوست بود و دوستي كرد.

در كتاب «دوستان المر» همه شخصيت‌هاي داستان با اين‌كه خيلي با هم متفاوت‌اند ولي در يك چيز مشترك‌اند و آن دوستي است. اين كتاب براي بلندخواني مناسب است و فضايي را براي گفت‌وگو درباره ارزش و اهميت تفاوت‌ها و احترام به فرديت ايجاد مي‌كند.

كتاب «دوستان المر» از مجموعه چهارجلدي كتاب‌هاي مقوايي المر است كه انتشارات موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان (كتاب‌هاي تاك) با همكاري آژانس ادبي كيا حق ترجمه و چاپ اين كتاب‌ها را به فارسي و در ايران از ناشر اصلي، اندرسن پرس در انگليس، خريداري كرده است.

ديگر عنوان‌هاي اين مجموعه عبارتند از: «رنگ‌هاي المر»، «آب و هوا با المر» و «روز المر».

اين مجموعه از مقواي بهداشتي ايندربرد با كيفيت و استحكام بالا تهيه شده و براي گروه سني صفر تا شش سال مناسب است.

مجموعه داستان‌هاي المر از كتاب‌هاي محبوب كودكان است كه به سبب طرح موضوع احترام به تفاوت‌ها براي كودكان ستايش شده است. از سال ۲۰۱۶ نيز ۲۷ ماه مي، برابر با ۶ خرداد، روز المر نام‌گذاري شده است و هر سال كتابخانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را، با اجراي برنامه‌هايي در ستايش و پذيرش تفاوت‌ها، جشن مي‌گيرند.

درباره نويسنده و تصويرگر كتاب «دوستان المر»

ديويد مك‌كي از نويسندگان و تصويرگران برجسته ادبيات كودك انگلستان است كه در سال ۲۰۰۶ نامزد دريافت جايزه هانس كريستين اندرسن شد. مك‌كي داستان «المر» را در سال ۱۹۶۸ منتشر كرد، سپس در سال ۱۹۸۹ آن را با اندكي تغيير دوباره منتشركرد و از آن پس چهل عنوان كتاب ديگر با هنرنمايي اين شخصيت نوشت. كتاب «المر» به پنجاه زبان ترجمه شده است و از داستان‌هاي محبوب كودكان است. براساس اين كتاب كارتون و اسباب‌بازي ساخته شده است. ناشر كتاب «المر» ۲۶ مي سال ۲۰۱۶ را روز المر نام‌گذاري كرد و كتاب‌خانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را با اجراي برنامه‌هايي در رابطه با اين فيل دوست‌داشتني جشن گرفتند. گروه «با من بخوان» موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان نيز در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ روز «المر» را جشن گرفت.

كتاب «دوباره المر» و «الان نه برنارد» كه در ايران به نام «الان نه بچه» ترجمه شده از آثار ديگر اين نويسنده و تصويرگر است كه به فارسي ترجمه شده است. كتاب «الان نه برنارد» از آثار ماندگار ادبيات كودكان به شمار مي‌رود.

درباره‌ مترجم كتاب «دوستان المر»

بهار اشراق مترجم و كارشناس ادبيات كودك در سال ۱۳۵۹ در تهران به دنيا آمده است. او دانش‌آموخته رشته مترجمي زبان انگليسي است. «قلب و بطري»، «مارك تواين چه كسي بود؟ » و «دختران زمستان» از جمله كتاب‌هايي است كه بهار اشراق به فارسي برگردانده است. بهار اشراق از سال ۱۳۸۰ تاكنون در واحد سفارش كتاب غيرفارسي كتابخانه مرجع كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مشغول به‌كار است. او هم‌چنين در همايش‌هاي داخلي و كنگره‌هاي خارجي زيادي شركت كرده است. بهار اشراق در طول فعاليت حرفه‌اي خود با نشرياتي چون پژوهش‌نامه ادبيات كودك و نوجوان، كتاب ماه كودك و نوجوان و روشنان نيز همكاري داشته است.

 

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  David McKee,   ديويد مك كي
برگردان
 • بهار اشراق
تصويرگر
 •   David McKee
 •   ديويد مك كي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: اسفند ۹۷
پديدآورندگان
 •   بهار اشراق
 •   ديويد مك كي
سال نشر
  ۱۳۹۷
 
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • داستان خيلي كوتاه كودكانه
 • كتاب‌هاي تصويري كودكان
 • ارزش‌هاي زندگي
 • كودكان و دوستي
 • كودكان و درك تفاوت‌ها
 • كودكان و آشنايي با حيوان‌ها
 • داستان‌هاي حيوانات
 • دوستان المر
 • ديويد مك‌كي

كتاب دوستان المر


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/20 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

آب و هوا با المر

آب و هوا با المر

آب و هوا با المر

كتاب «آب و هوا با المر» داستاني است درباره اهميت شادي و بازي در زندگي كودكان. كودكان در اين كتاب همراه المر به آن‌چه پيرامون خود مي‌بينند توجه مي‌كنند و لذت بردن از زيبايي‌هاي طبيعت را مي‌آموزند.

در كتاب «آب و هوا با المر» كودكان ضمن همراه شدن با دنياي هيجان‌انگيز و رنگارنگ المر، با انواع آب و هوا نيز آشنا مي‌شوند. المر برخلاف ساير فيل‌ها خاكستري نيست و رنگارنگ است. او كه هميشه شاد است در اين داستان با سرخوشي از محيط پيرامون و آب و هوايي كه در آن زندگي مي‌كند لذت مي‌برد. كتاب «آب و هوا با المر» براي بلندخواني مناسب است و در نشست بلندخواني اين كتاب، مي‌توان انواع آب و هوا را به كودكان آموزش داد.

كتاب «آب و هوا با المر» از مجموعه چهارجلدي كتاب‌هاي مقوايي المر است كه انتشارات موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان (كتاب‌هاي تاك) با همكاري آژانس ادبي كيا حق ترجمه و چاپ اين كتاب‌ها را به فارسي و در ايران از ناشر اصلي، اندرسن پرس در انگلستان، خريداري كرده است.

ديگر عنوان‌هاي اين مجموعه عبارتند از: «روز المر»، «رنگ‌هاي المر» و «دوستان المر». اين مجموعه از مقواي بهداشتي ايندربرد، با كيفيت و استحكام بالا، تهيه شده و براي گروه سني صفر تا شش سال مناسب است.

مجموعه داستان‌هاي المر از كتاب‌هاي محبوب كودكان است كه به سبب طرح موضوع احترام به تفاوت‌ها براي كودكان ستايش شده است. از سال ۲۰۱۶ نيز ۲۷ ماه مي، برابر با ۶ خرداد، روز المر نام‌گذاري شده است و هر سال كتابخانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را، با اجراي برنامه‌هايي در ستايش و پذيرش تفاوت‌ها، جشن مي‌گيرند.

درباره‌ نويسنده‌‌ و تصويرگر كتاب «آب و هوا با المر»

ديويد مك‌كي از نويسندگان و تصويرگران برجسته ادبيات كودك انگلستان است كه در سال ۲۰۰۶ نامزد دريافت جايزه هانس كريستين اندرسن شد. مك‌كي داستان «المر» را در سال ۱۹۶۸ منتشر كرد، سپس در سال ۱۹۸۹ آن را با اندكي تغيير دوباره منتشركرد و از آن پس چهل عنوان كتاب ديگر با هنرنمايي اين شخصيت نوشت. كتاب «المر» به پنجاه زبان ترجمه شده است و از داستان‌هاي محبوب كودكان است. براساس اين كتاب كارتون و اسباب‌بازي ساخته شده است. ناشر كتاب «المر» ۲۶ مي سال ۲۰۱۶ را روز المر نام‌گذاري كرد و كتاب‌خانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را با اجراي برنامه‌هايي در رابطه با اين فيل دوست‌داشتني جشن گرفتند. گروه «با من بخوان» موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان نيز در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ روز «المر» را جشن گرفت.

كتاب «دوباره المر» و «الان نه برنارد» كه در ايران به نام «الان نه بچه» ترجمه شده از آثار ديگر اين نويسنده و تصويرگر است كه به فارسي ترجمه شده است. كتاب «الان نه برنارد» از آثار ماندگار ادبيات كودكان به شمار مي‌رود.

درباره مترجم كتاب كتاب «آب و هوا با المر»

مهگل محمدي‌زاده تهران و دانش‌آموخته رشته نقاشي است و در پروژه‌هاي مختلفي با نشر چيستا همكاري داشته است.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  David McKee,   ديويد مك كي
برگردان
 • مه‌گل محمدي
تصويرگر
 •   David McKee
 •   ديويد مك كي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: اسفند ۹۷
پديدآورندگان
 •   ديويد مك كي
 •   مه‌گل محمدي
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • المر
 • كتاب نوزاد و نوپا
 • كتاب خردسالان
 • كتاب مقوايي
 • كودكان و بازي
 • كودكان و شادي
 • كتاب مفهومي
 • كودكان و طبيعت
 • كودكان و شناخت درباره آب و هوا
 • داستان خيلي كوتاه كودكانه

كتاب آب و هوا با المر


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/20 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

روز المر

روز المر

روز المر

در كتاب «روز المر» با المر دوست‌داشتني و شاد و شوخ همراه مي‌شويم تا ببينيم روزش را چگونه مي‌گذراند؟ چه كار مي‌كند؟ چه كسي را مي‌بيند و چه مي‌خورد؟

«روز المر» كتابي شاد، هيجان‌انگيز و سرگرم كننده است و كودكان را با را با دنياي شاد و رنگارنگ المر آشنا مي‌كند.

شادي يكي از ارزش‌هاي زندگي و از نيازهاي اساسي انسان است. در داستان «روز المر» خردسالان به ارزش شادي و بازي پي مي‌برند و مي‌آموزند كه مي‌توان به سادگي شاد بود و از زندگي لذت برد. اين كتاب براي بلندخواني مناسب است و مي‌توان با كودكان درباره كارهايي كه طول يك شبانه‌روز انجام مي‌دهند گفت‌وگو كرد.

كتاب «روز المر» از مجموعه چهارجلدي كتاب‌هاي مقوايي المر است كه انتشارات موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان (كتاب‌هاي تاك) با همكاري آژانس ادبي كيا حق ترجمه و چاپ اين كتاب‌ها را به فارسي و در ايران از ناشر اصلي، اندرسن پرس در انگليس، خريداري كرده است. ديگر عنوان‌هاي اين مجموعه عبارتند از: «رنگ‌هاي المر»، «آب و هوا با المر» و «دوستان المر».

اين مجموعه از مقواي بهداشتي ايندربرد با كيفيت و استحكام بالا تهيه شده و براي گروه سني صفر تا شش سال مناسب است.

مجموعه داستان‌هاي المر از كتاب‌هاي محبوب كودكان است كه به سبب طرح موضوع احترام به تفاوت‌ها براي كودكان ستايش شده است. از سال ۲۰۱۶ نيز ۲۷ ماه مي، برابر با ۶ خرداد، روز المر نام‌گذاري شده است و هر سال كتابخانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را، با اجراي برنامه‌هايي در ستايش و پذيرش تفاوت‌ها، جشن مي‌گيرند.

درباره نويسنده و تصويرگر كتاب «روز المر»

ديويد مك‌كي از نويسندگان و تصويرگران برجسته ادبيات كودك انگلستان است كه در سال ۲۰۰۶ نامزد دريافت جايزه هانس كريستين اندرسن شد. مك‌كي داستان «المر» را در سال ۱۹۶۸ منتشر كرد، سپس در سال ۱۹۸۹ آن را با اندكي تغيير دوباره منتشركرد و از آن پس چهل عنوان كتاب ديگر با هنرنمايي اين شخصيت نوشت. كتاب «المر» به پنجاه زبان ترجمه شده است و از داستان‌هاي محبوب كودكان است. براساس اين كتاب كارتون و اسباب‌بازي ساخته شده است. ناشر كتاب «المر» ۲۶ مي سال ۲۰۱۶ را روز المر نام‌گذاري كرد و كتاب‌خانه‌ها و كتاب‌فروشي‌ها اين روز را با اجراي برنامه‌هايي در رابطه با اين فيل دوست‌داشتني جشن گرفتند. گروه «با من بخوان» موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان نيز در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ روز «المر» را جشن گرفت.

كتاب «دوباره المر» و «الان نه برنارد» كه در ايران به نام «الان نه بچه» ترجمه شده از آثار ديگر اين نويسنده و تصويرگر است كه به فارسي ترجمه شده است. كتاب «الان نه برنارد» از آثار ماندگار ادبيات كودكان به شمار مي‌رود.

درباره مترجم كتاب «روز المر»

هورزاد عطاري در سال ۱۳۶۲ در تهران به دنيا آمده است. او دانش‌آموخته رشته مكانيك سيالات از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي است. هورزاد عطاري در حال حاضر از اعضاي گروه برنامه‌ريزي براي پروژه‌ها و كتاب‌خانه‌هاي كودك محور با من بخوان است. از اين مترجم تاكنون كتاب‌هاي «المر»، «قورباغه دوست پيدا مي‌كند» و «دوباره المر» به فارسي منتشر شده است.

شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  David McKee,   ديويد مك كي
برگردان
 • هورزاد عطاري
تصويرگر
 •   David McKee
 •   ديويد مك كي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: اسفند ۹۷
پديدآورندگان
 •   هورزاد عطاري
 •   ديويد مك كي
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • كتاب‌هاي تصويري كودكان
 • ارزش‌هاي زندگي
 • كودكان و شادي
 • كودكان و بازي
 • داستان‌هاي حيوانات
 • روز المر
 • ديويد مك‌كي
 • داستان خيلي كوتاه كودكانه

كتاب روز المر


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/20 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

كره‌ي بادام زميني و ژلي

كره‌ي بادام زميني و ژلي

كره‌ي بادام زميني و ژلي

ناروال كتاب «كره‌ي بادام زميني و ژلي» تا حالا كره بادوم زميني نخورده است. وقتي ژلي را با يك بيسكويت كره بادوم زميني مي‌بينيد فكر مي‌كند آن هم وافل است.

ژلي مي‌فهمد ناروال غير از وافل هيچ چيز ديگري نخورده است نه ماكاروني و پيتزا نه پوره سيب‌زميني نه كيك و پنير و كلوچه و مارشمالو. حتي ناروال حاضر نيست بيسكويت را امتحان كند اما وقتي بالاخره با اصرار ژلي يك گاز به آن مي‌زند ديگر نمي‌تواند از بيسكويت دست بكشد و ديگر فقط كره بادام زميني مي‌خورد. كره‌هاي بادام زميني همه درياها و ناروال كوچولو و كوچولوتر مي‌شود. حالا چاره‌اش چيست؟ شايد خوردن دوباره وافل. و اين‌بار ناروال غول‌پيكر مي‌شود و ژلي هي بايد براي‌اش وافل بياورد تا ركورد بزند!

كتاب سوم مجموعه «ناروال و ژلي» از تجربه چيزهاي جديد مي‌گويد از حقايق خوشمزه‌اي كه فقط در اين كتاب مي‌توانيد از آبزيان دريا بخوانيد و ببينيد. با خواندن كتاب هم شيفته بيسكويت و كره بادام زميني مي‌شويد و هم وافل اما نبايد در خوردن هيچ‌كدام‌شان زياده‌روي كنيد. كتاب اين را به خوبي بازنمايي مي‌كند. تجربه خوب است اما بااحتياط!

از مجموعه «ناروال و ژلي» دو كتاب ديگر هم به فارسي منتشر شده است: «ناروال تك شاخ دريا» و «ناروال قهرمان و ژلي فلفلي»

بن كلانتون مي‌گويد هنگام نوشتن اين چهل و يكي ساندويج كره و مربا خورده است. براي كسي كه كارش ساختن كتاب است، عجيب نيست چون ناروال كتاب‌اش هم زياد مي‌خورد!

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
چشمه
نويسنده
  Ben Clanton,   بن كلانتون
برگردان
 • آذين محمدزاده
تصويرگر
 •   Ben Clanton
 •   بن كلانتون
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: تير ۹۸
پديدآورندگان
 •   آذين محمدزاده
 •   بن كلانتون
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
عادله خليفي
كليدواژه:
 • عادله خليفي
 • آذين محمدزاده
 • بن كلانتون
 • جانوران دريايي
 • ناروال و ژلي
 • كودكان و دوستي
 • كودكان و شناخت
 • كودكان و علم
 • كودكان و ناشناخته‌ها

كتاب كره‌ي بادام زميني و ژلي


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/7/20 ساعت: 06 توسط:ketabakmail :

ناروال قهرمان و ژلي فلفلي

ناروال قهرمان و ژلي فلفلي

ناروال قهرمان و ژلي فلفلي

ناروال كتاب «ناروال قهرمان و ژلي فلفلي» اين‌بار به سرش زده كه يك فوق قهرمان بشود. اما ژلي به او مي‌گويد براي فوق قهرمان شدن خيلي چيزها لازم است، مثلا لباس فوق قهرماني.

ناروال هم سريع يك شنل به خودش مي‌بندد. حالا يك اسم مي‌خواهد و يك هويت مخفي! ناروال اين را هم انجام مي‌دهد و هويت مخفي ناروال قهرمان مي‌شود كلارك پاركر ميلياردر ثروتمند عجيب و غريب! ناروال انگار قرار نيست از قهرمان شدن كوتاه بيايد! پس ژلي به او مي‌گويد حالا نوبت انتخاب دستيار است. كي بهتر از خود ژلي؟ اما اسم‌اش؟ آهان ژلي فلفلي! اما يك چيز مانده. ناروال نيروي فوق العاده ندارد. مثلا نمي‌تواند نامرئي بشود يا پرواز كند و از دهان‌اش آتش بيرون بزند يا زور بازوي فوق العاده هم ندارد. در اين بخش كتاب ما درباره‌ي جانداران دريايي واقعي با توانايي‌هاي فوق معركه‌ي واقعي مي‌خوانيم و دوباره باز مي‌گرديم به ناروال و داستان‌هاي‌اش. اما ناروال براي پيدا كردن نيروي فوق‌ العاده چه مي‌كند؟ چه كسي نيروي فوق‌العاده دارد؟

كتاب دوم مجموعه‌ «ناروال و ژلي» چندين داستان را در يك كتاب بازگو مي‌كند همه هم با قهرمان شدن ناروال آغاز شده و ادامه يافته است. پايان كتاب مي‌بينيم كه نيروي فوق‌العاده ناروال اين است كه مي‌تواند نيروهاي ديگران را پيدا كند و او اين فوق‌العاده بودن را همه جا پخش مي‌كند و همه قهرمان مي‌شوند.
در كتاب «ناروال قهرمان و ژلي فلفلي» هر كسي مي‌تواند همراه ناروال قهرمان باشد. فقط بايد بداند چه نيرويي دارد. تصويرها در همراهي واژه‌هاي كتاب، دنياي عجيب و باورنكردني و بسيار بامزه از نهنگ شاخ‌داري را روايت مي‌كند كه همه چيز را امتحان مي‌كند، نمي‌ترسد، ديگران را دوست دارد و همه را به آروزي‌شان مي‌رساند. ناروال قهرمان، قهرمان دوست‌ها است و دوستي‌ها.

از مجموعه‌ «ناروال و ژلي» دو كتاب ديگر هم به فارسي منتشر شده است: «ناروال تك شاخ دريا» و «كره‌ي بادام زميني و ژلي»

درباره نويسنده كتاب «ناروال قهرمان و ژلي فلفلي»

بن كلانتون خودش را در انتهاي كتاب اين‌گونه معرفي كرده است: «بن كلانتون كه كلانتونز هم صدايش مي‌كنند از حلزون تند و تيزتر است و از مورچه قوي‌تر. او مي‌تواند داستان‌هاي خل و چلي، مثل همين كتابي كه در دست داريد و يا مثل كتاب «ناروال تك شاخ دريا» بنويسد كه برنده‌ي جايزه‌ي آيزنز هم شده است.»

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
چشمه
نويسنده
  Ben Clanton,   بن كلانتون
برگردان
 • آذين محمدزاده
تصويرگر
 •   Ben Clanton
 •   بن كلانتون
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: تير ۹۸
پديدآورندگان
 •   آذين محمدزاده
 •   بن كلانتون
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
عادله خليفي
كليدواژه:
 • عادله خليفي
 • ادبيات كودكان
 • مهارت‌هاي زندگي، كودكان و شناخت
 • كودكان و دوستي، كودكان و ناشناخته‌ها
 • كودكان و علم ناروال و ژلي، بن كلانتون

كتاب ناروال قهرمان و ژلي فلفلي


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/7/20 ساعت: 06 توسط:ketabakmail :

:: مطالب مشابه