كتاب هاي مرجع كتاب هاي مرجع

كتابك

زيستن براي روشنگري

زيستن براي روشنگري

زيستن براي روشنگري

كتاب «زيستن براي روشنگري» نيم سده فعاليت‌هاي معصومه سهراب و يحيي مافي، را در حوزه فرهنگ كودكي شامل آموزش و پرورش و ادبيات كودكان بررسي مي‌كند.

بخش‌هاي آغازين كتاب «زيستن براي روشنگري» كه حاصل ده سال پژوهش موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان است، به ريشه‌هاي خانوادگي و رشد معصومه سهراب و يحيي مافي در زادگاه‌هايشان، تهران و الموت اختصاص دارد و سپس بر فعاليت‌هاي اجتماعي آن‌ها در دوره جواني متمركز مي‌شود. بخشي نيز به زندگي مشترك آن‌ها پرداخته شده است. اما بخش اصلي كتاب «زيستن براي روشنگري» به فعاليت‌هاي آن‌ها در مدرسه‌داري و تجربه‌هاي نزديك به سي سال در مدرسه مهران مي‌پردازد. پس از آن تجربه‌هاي آن‌ها در شوراي كتاب كودك و فرهنگنامه كودكان و نوجوانان بررسي شده است. كتاب با آلبومي از مدرسه مهران و نوشته‌هايي از دانش آموزانش به پايان مي‌رسد.

كتاب «زيستن براي روشنگري» و پژوهش روي آن در بافت پژوهش‌هاي تاريخي حوزه فرهنگ كودكي قرار دارد كه موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان از سال پيش روي آن متمركز بوده و تاكنون كتاب‌هاي «روشنگران تاريكي ها» كه به خودنوشت جبار باغچه بان و همسرش صفيه ميربابايي اختصاص دارد، «گفت و گو با زمان» كه افكار و انديشه‌هاي توران ميرهادي را گرد آورده و «توران دختر ايران» كه به محورهاي انديشه و كنش توران ميرهادي پرداخته، در اين حوزه منتشر شده است. از آثار ديگري كه در اين راستا در دست پژوهش است، كتابي مربوط به فعاليت‌هاي ميرزا حسن رشديه در گستره آموزش و پروش ايران است كه در آينده منتشر خواهد شد.

درباره نويسنده كتاب «زيستن براي روشنگري»

محمد هادي محمدي پژوهش‌گر و نويسنده داستان‌هاي كودك و بزرگسال است. مجموعه تاريخ ادبيات كودكان ايران يكي از آثار پژوهشي باارزش اوست كه به همراه زهره قاييني در ده جلد منتشر كرده است. روش شناسي نقد ادبيات كودكان، فانتزي در ادبيات كودكان، صمد ساختار يك اسطوره ديگر آثار پژوهشي اوست. مجموعه‌هاي نشانه ورزي با نوزادان و نوپايان، آواورزي با سيبيلك، الفباورزي با كاكاكلاغه، كتاب‌هاي آموزش رياضي از راه ادبيات شامل لولوپي+۰ و لولوپي + ۱ و مجموعه سه جلدي كتاب‌هاي فارسي‌آموز ادبي نيز از آثار پژوهشي او در حيطه زبان‌آموزي و سوادآموزي است.

محمدهادي محمدي چندين داستان‌ هم براي كودكان و نوجوانان نوشته است و به خاطر مجموعه آثارش در سال ۲۰۰۶ نامزد جايزه هانس كريستين اندرسن از ايران شد.

شناسنامه كتاب:
ناشر
مؤسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  محمد هادي محمدي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: اسفند ۹۶
پديدآورندگان
 •   محمد هادي محمدي
سال نشر
  ۱۳۹۶
 
راهنماي كتاب:
كليدواژه:
 • يحيي مافي
 • معصومه سهراب
 • مدرسه مهران
 • مدرسه هاي تجربي
 • پيشگامان آموزش و پرورش ايران

كتاب زيستن براي روشنگري


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/11/5 ساعت: 09 توسط:ketabakmail :

تجربه‌هاي مدرسه‌داري

تجربه‌هاي مدرسه‌داري

تجربه‌هاي مدرسه‌داري

كتاب تجربه‌هاي مدرسه‌داري در برگيرنده ي ۲۶سال تجربه ي بنيانگذاران مجتمع آموزشي مهران، معصومه سهراب و يحيي مافي به قلم خودشان است. اين مجتمع آموزشي يكي از مراكز انتقال مفهوم و كاركردهاي آموزش و پرورش مدرن در ايران بوده است. خواندن اين اثر مي‌تواند راه‌گشاي كساني باشد كه خواهان گشايش در روند فروبسته‌ي آموزش و پرورش ايران هستند.

مجتمع آموزشي مهران در حقيقت آزمايشگاهي بود براي تامل در زمينه آموزش و پرورش و جست‌و‌جوي راه‌هاي نو. معصومه سهراب و يحيي مافي فعاليت فرهنگي خود را ابتدا با گشايش كودكستاني يك كلاسه به نام «مهر» در تابستان ۱۳۳۲ آغاز كردند. در سال ۱۳۳۴ دبستان مهران و در پي آن مجتمع آموزشي مهران را پايه گذاشتند و تا ۱۳۵۸ راه درست آموزش و پرورش بومي ايران را ادامه دادند. آنچه اين مجتمع آموزشي را در ايران متفاوت كرد، فلسفه پرورشي متفاوتي بود كه پايه‌گذاران اين مجتمع به آن باور داشتند. براي پايه‌گذاران مجتمع مهران فلسفه آموزش و پرورش كودكان چيزي نبود جز تربيت انسان‌هايي آزادانديش و خلاق كه توانايي انديشيدن، تفكر انتقادي و حس مشاركت و سازندگي داشته باشند. اين مجتمع آموزشي همراه با آموزشگاه‌هايي مانند مدرسه فرهاد، گروه آموزشي هدف، كودكستان و دبستان روش نو و… مراكزي براي انتقال مفهوم و كاركردهاي آموزش و پرورش مدرن در ايران بودند. همه پايه‌گذاران اين آموزشگاه‌ها از كساني بودند يا هستند كه در فرايند نوسازي فرهنگي ايران از جامعه سنتي به جامعه مدرن نقش داشتند.

محمدهادي محمدي در پيشگفتاري كتاب تجربه‌هاي مدرسه‌داري نوشته است:‌ «اگر كتاب تجربه هاي مدرسه داري اكنون و پس از درگذشت دو بنيان‌گذار آن دوباره با ويرايش و ساختاري تازه منتشر مي‌شود به اين سبب است كه برگ برگ اين كتاب تجربه‌هاي زندگي دو روشنگر برجسته را در راستاي پيشرفت و رشد آموزش و پرورش ايران نشان مي‌دهد. بازگويي تجربه‌هاي سي و چند ساله مي‌تواند معناي درست فلسفه تربيتي يا پداگوژي از دو معمار آموزش و پرورش ايران را به نمايش بگذارد، تا اگر كساني باشند كه امروز بخواهند از آن بهره ببرند بتوانند آموزش و پرورش ايران را در اندازه‌ي توان خود دگرگون كنند و پيش ببرند. خواندن دوباره و چندباره اين اثر مي‌تواند راه‌گشاي هر آموزگار يا كارگزار آموزش و پرورش و هر فرهيخته‌اي باشد كه خواهان گشايش در روند فروبسته‌ي آموزش و پرورش ايران است.»

هزينه انتشار چاپ كتاب تجربه‌هاي مدرسه‌داري از سوي خانواده مافي پرداخت شده و بخشي از شمارگان آن به انجمن پژوهشي پويا و بخش ديگر به موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان اهدا شده است.

گزيده‌هايي از كتاب

ما نيز مانند بسيار ديگر از مديران مدارس معتقد بوديم كه نظام جديد آموزش و پرورش بايد ابتدا به صورت تجربي در چند مدرسه پياده شود و بعد از شناخت و رفع نواقص اجرايي در سطح كشور تعميم يابد. به مسئولان امر خاطرنشان مي‌كرديم در تمام كشورهاي جهان براي تغيير نظام آموزشي چنين راهي را پيش مي‌گيرند چنان كه تغيير نظام آموزشي ژاپن ده سال به طول انجاميد.

شناسنامه كتاب:
ناشر
مؤسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  معصومه سهراب, يحيي مافي
پديدآورندگان
 •   معصومه سهراب
 •   يحيي مافي
سال نشر
  ۱۳۹۳
راهنماي كتاب:
كليدواژه:
 • آموزش و پرورش
 • مدرسه مهران
 • يحيي مافي، معصومه سهراب

كتاب تجربه‌هاي مدرسه‌داري


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/10/22 ساعت: 05 توسط:ketabakmail :

مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)

مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)

مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)

كتاب «مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)» ابزاري است كه به دست اندركاران آموزش پيش دبستان به ويژه مديران مهدهاي كودك و مراكز پيش دبستاني به دو روش كمك مي‌كند:

 • تعيين كيفيت مهد/ مركز از ابعاد شش‌گانه كيفيت (شامل: فضا و اسباب و اثاث، فعاليت‌هاي روزانه، زبان، خواندن و نوشتن، فعاليت‌هاي يادگيري، تعاملات و ساختار)
 • چارچوبي براي بهسازي كيفيت مراكز و مهدهاي كودك

اين مقياس، داراي ۷ سطح كيفي است كه از ناكافي تا عالي دسته‌بندي شده است و براي هر سطح شاخص‌هايي نوشته شده است.

اين مقياس‌ها حدود سي سال است كه در پژوهش‌هاي طولي و ملي در عرصه بين‌الملل به‌كار گرفته شده است و هم اكنون به ويراست سوم رسيده‌اند. در ايران هم اين مقياس‌ها پس از ترجمه، در نزديك به ١٠٠ مركز پيش‌دبستان و مهد كودك استفاده شدند تا از فيلتر روايي و پايايي عبور كنند. همچنين در طول اين ۵ سال، عناصر كيفيتي كه به بوم و بافت ايران مربوط است به اين مجموعه استانداردها افزوده شد.

دكتر ابراهيم طلايي در مقدمه كتاب «مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)» مي‌نويسد:

براي سنجش كيفيت در مراكز مراقبت، نگهداري و آموزش كودكان زير شش سال، مي‌توان بر دو بخش متمركز شد. اول تمركز بر كيفيت كنش‌ها و واكنش‌هاي در حال انجام در مركز (كيفيت فرايندي) و دوم تمركز بر كيفيت وضعيت تحول و تعالي كودكان، توانمندي و ناتواني آن‌ها، گرايش‌ها و تمايلات آن‌ها، دانسته‌ها و ندانسته‌ها، رفتارها و رويكردهاي كودكان (كيفيت برآيندي). هر دو بخش قابل‌توجه و تمركزند. مقياس پيش رو حوزه سنجش كيفيت فرايندي را هدف قرار داده است.

كيفيت فرآيند آموزش و مراقبت كودكان زير شش سال و سنجش آن، پيشينه‌اي حدوداً ۵۰ ساله دارد. نقطه آغاز آن زماني بود كه تنوع برنامه‌هاي مراقبتي و آموزشي ايجاد شد و از تك‌محور بودن يك برنامه آموزشي فاصله گرفتيم. در اين زمان بود كه مراكز و مهدهاي كودك براي نشان دادن برتري برنامه خويش، به تشريح اجزاي هسازنده آن براي والدين و دولت (كه صادركننده مجوز فعاليت آنان بود) مي‌پرداختند. رقابت بر سر اين بود كه هم تنوع فعاليت‌ها افزون گردد و هم تعداد آن‌ها، به‌طوري‌كه برنامه آموزشي برتر آن بود كه بيشتر وقت مركز با آموزش مستقيمِ انواعي از مهارت‌ها و كلاس‌ها پر شود. اين انگاره هنوز در كشور زنده است و والدين هنوز با چنين متر و مقياسي به سنجش كيفيت برنامه‌هاي مراكز مي‌روند و بر همين اساس دست به انتخاب مركز مطلوب خويش مي‌زنند.

انگاره دومي كه مدت كوتاهي است در كشور ايجاد شده است و مقياس پيش رو نيز بر همين اساس انتخاب و تدوين شده است، انگاره‌اي است كه كيفيت فرآيند آموزش و مراقبت را به دو بخش اصلي تقسيم مي كند:

كيفيت ساختاري و كيفيت تعاملي. اولي ناظر بر متغيرهاي ساختاري مراكز است مانندِ فضا، اثاث، دسترسي به مواد آموزشي متنوع، يا ساختار برنامه منعطف يا غير منعطف مركز. دومي ناظر بر كميّت و كيفيت تعاملات كلامي و غيركلامي بين مربي و كودكان، كودك-كودك، مربي-مربي، مربي-والد، كودك-مربي، مربي-مدير و مدير-مربي، مربي-محيط، كودك-محيط، و كودك-وسايل است. در اينجا مربي هر انسان بزرگ‌سالي است كه در مركز با بچه‌ها سروكار دارد مانندِ آشپز و نيروهاي خدماتي تا راننده سرويس، منشي، پرستار و غيره.

بنياد فلسفي اين انگاره بر اين استوار است كه تربيت و تحول كودك بر محور «تعامل» است. انسان ماهيتاّ موجودي متعامل است و رشد در تعاملات رخ مي‌دهد و اصلي‌ترين و بنيادي‌ترين محمل تعامل هم بر محور مركزي زبان است. انسان در زبان مي‌زيد همچنان كه ماهي در آب، و هر دو از وجود چنين محملي معمولاً غافل‌اند تا زماني كه از آن‌ها گرفته مي‌شود. منظور از زبان در اينجا زبان خاصي يا ساختار زباني نيست، بلكه نگاه به زبان فراتر از وسيله‌اي براي ايجاد ارتباط است- نگاهي كه زبان را مولد مي‌بيند؛ مولد رويدادها، بينش‌ها و نگرش‌ها.

مقياس پيش رو را مي‌توان هم به‌عنوان چوب خطي در نظر گرفت كه مراكز آموزش و مراقبت از كودكان ۳ تا ۶ سال مي‌توانند خود را با آن محك بزنند و نقشه راهي براي بهسازي و توسعه كيفيت خود تدوين كنند، و هم مي‌توان از آن به‌عنوان ابزار پژوهشي در تحقيقات حوزه تربيت اوان كودكي (تاك) بهره برد. براي استفاده اول، اين ابزار هم‌اكنون و بلافاصله قابل‌استفاده است و در كشور مراكزي در حال بهره‌گيري از ويراست پيشين آن هستند. براي استفاده از اين مقياس به‌عنوان ابزار پژوهشي، بايد گفت در سطح جهان بيش از ۵۰ كشور آن را به كار گرفته‌اند و از آن براي مقايسه‌هاي بين‌المللي استفاده شده است. گرچه در ايران، تيم پژوهشي كه در دانشگاه تربيت مدرس و مؤسسه مطالعات كودكيِ مدرس روي آن كار مي‌كنند، در حال اجراي آن روي نمونه كشوري هستند تا بر آن اساس نسبت به ويژگي‌هاي روان‌سنجي‌اش بتوان اظهارنظر كرد. در ويراست دوم كتاب «مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)» ويژگي‌هاي روان‌سنجي آن بر اساس نمونه ايراني گزارش مي‌گردد.

بيشتر بدانيم:

مصاحبه كتابك با دكتر طلايي: خط كش كيفيت مهدهاي كودك و مراكز پيش دبستاني (استانداردهاي كيفيت)

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
كورش
نويسنده
  ثلما هارمز, ريچارد ام. كليفورد, دبي كرار ,   Debby Cryer, Richard M. Clifford, Thelma Harms
ويراستار
 •   سميرا ميرنظامي
برگردان
 • ابراهيم طلايي, حنيفه سجادي‌نائيني
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: مهر ۹۷
پديدآورندگان
 •   ثلما هارمز
 •   ريچارد ام. كليفورد
 •   دبي كرار
 •   ابراهيم طلايي
 •   حنيفه سجادي‌نائيني
 •   سميرا ميرنظامي
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
كليدواژه:
 • آموزش پيش دبستان
 • كودكان و آموزش
 • كتاب مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)
 • ابراهيم طلايي
 • ثلما هارمز

كتاب مقياس سنجش كيفيت مراكز آموزشي سال‌هاي اوليه كودكي (۳ تا ۶ساله‌ها)


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/9/26 ساعت: 09 توسط:ketabakmail :

سبز گردد شاخساران كهن

سبز گردد شاخساران كهن

سبز گردد شاخساران كهن

كتاب «سبز گردد شاخساران كهن»، چكيده‌اي از دستاوردها، روش‌ها و آزمون‌هاي كاربردي است كه مؤلفين كتاب و همكاران آنان در بازه‌ي هفده سالِ فعاليّت فرهنگي با ميان‌سالان و سالمندان در «مركز روزانه آموزشي توان‌بخشي رنگين‌كمان سپيد اصفهان» انجام داده‌اند.

نفيسه نفيسي، نيلوفر و مرجان هرندي‌زاده، در ۲۹ دي‌ماه ۱۳۸۰، با نيازسنجي، دورانديشي‌ و توانمندي‌ها و پشتكار بزرگ و انساني‌شان، توانستند مركز روزانه رنگين‌كمان سپيد (يا به گفته‌ي خودشان، «مهد ميان‌سالان و سالمندان» را در شهر اصفهان راه‌اندازي كنند. با اين توضيح كه:

«اين‌جا را «رنگين‌كمان سپيد» ناميديم زيرا مي‌خواستيم مؤسسه‌مان جايي باشد، خانه‌اي، «باش‌گاهي» كه در آن آدم‌ها با ويژگي‌ها و شخصيت‌هاي جداگانه، با استعدادها و توانايي‌هاي ويژه‌ي‌شان، در كنار هم، به صلح و دوستي و صميميت برسند. مكاني راه‌اندازي كرديم كه هر كس افزون بر اهميت دادن به خود و استعدادهاي فردي، در پيوند با ديگران نيز به صلح، سپيدي و يكرنگي برسد.»

و پيش‌تر يادآوري كرده‌اند:

«در افسانه‌ها آمده‌است جايي كه رنگين‌كمان به زمين مي‌رسد، گنجي از زر است. مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها آن گنج هستند، هنگامي كه بتواني بر آن‌ها باران بباراني و آفتاب بتاباني.»

كتاب با پيش‌گفتار و شش بخش و «نمايه‌ي نام‌ها» و «فهرست تصويرها»، فراهم شده‌است.

مؤلف‌ها (به‌جز نوشين نفيسي) هريك از ديدگاهي ويژه، پيش‌گفتاري را بر كتاب نوشته‌اند، و از چندوچون شكل‌گيري، حرفه‌اي شدن فعاليت‌ها براي سالمندان، دوندگي‌ براي گرفتن مجوز و راه‌اندازي مؤسسه و ... هدف‌هاي مركز روزانه رنگين‌كمان سپيد سخن گفته‌اند. هدف‌هاي مهمي مانند:

- آگاه‌سازي افراد از ويژگي‌هاي دوره‌ي سالمندي و تقويت جسمي و روحي آنان؛

- ارتباط ميان نسل‌ها، به‌ويژه مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها با نوه‌ها؛

- افزايش فرهنگ و آموزش سالمندان و ميان‌سالان؛

- ايجاد محيطي شاد و روح‌افزا؛

- مشاركت سالمندان و ميانسالان در برنامه‌ريزي و تصميمگيري‌ها، فعال ساختن آن‌ها در اجتماع، و ايجاد روحيه مثبت و فعال عليه تفكر بازنشستگي و از كار افتادگي؛

- فراهم ساختن محيطي مناسب براي نمايان شدن توانمندي‌ها و تجربه‌هاي گروه‌هاي سني گوناگون و ارائه آثار فرهنگي، علمي و هنري آنان؛

- ترويج كتاب و كتابخواني.

نفيسه نفيسي در بخش يك كتاب، از دستاوردها و اندوخته‌هايش در چگونگي برگزاري بخش‌هاي گوناگون كلاس‌هاي «ادبيات براي سالمندان» و پروژه‌هاي در پيوند با اين موضوع مي‌گويد. و گاه با دادن گزارشي از آن‌ها، خواننده را در روند ريزه‌كاري‌هاي‌ فعاليت‌هاي مركز رنگين‌كمان سپيد در بخش ادبي مي‌گذارد.

بخش يك كتاب، چهار پيوست دارد كه هر پيوست گردآوري، بازسازي و روايت خاطره‌هاي موضوعي در پيوند با كتاب و ترويج كتاب‌خواني، خانه‌ي كودكي، چگونگي ازدواج‌ و مكتب‌خانه‌هايي است كه فراگيران سالمند و ميان‌سال در كلاس‌هاي ادبيات مؤسسه رنگين‌كمان سپيد آن‌ها را بازگو كرده‌اند. اين چهار «جُستار» را نفيسه نفيسي نوشته است كه پيش‌تر در فصل‌نامه‌هايي مانند «نگاه نو» و «كهريزك» چاپ شده و در اين كتاب، ويرايش شده آن‌ها آمده‌است.

بخش دو كه بيش‌ترين حجم كتاب را دربر مي‌گيرد، نوشين نفيسي به «هنر براي سالمندان» مي‌پردازد و با پيش‌گفتاري در ستايش سال‌خوردگي و ويژگي‌هاي اين دوره، در فصل يك اين بخش، هدف‌هاي آموزش نقاشي و هنر سالمندان، ويژگي‌هاي كار هنري با سالمندان و ناهمساني‌هاي آن با كار هنري با كودكان را بررسي مي‌كند. او سپس چند نكته‌ي ارزشمند از دستاوردهاي خود در كار هنري با سالمندان را بازگو مي‌كند.

نوشين نفيسي در فصل دو از بخش دو كتاب سبز گردد شاخساران كهن، با باريك‌بيني و رويكردي فردي به هنرآموزان سالمندان مؤسسه رنگين‌كمان سپيد، مانند وقايع‌نگاري هوشمند از تجربه‌هاي كار هنري با سالمندان مي‌پردازد و در سي‌ونه «يادداشت»‌، اين اندوخته‌ها را با خواننده‌ي جست‌وجوگر خود، درميان مي‌گذارد.

لابه‌لاي اين يادداشت‌ها، گزارش‌هايي از برنامه‌هاي نمايشگاه‌ها، كارگاه‌هاي آموزش نقاشي و دست‌سازها و پروژه‌هاي هنرآموزان سالمند مؤسسه آورده شده است.

اين بخش ۹ پيوست دارد كه در پيوست يك متن ويرايش شده سخنراني نوشين نفيسي - نگاهي گذرا به ضرورت و چگونگي پرداختن به آفرينش هنري در ميان‌سالي – در پيوست دو پيامدهاي آموزش كار با گل رُس با سالمندان، در پيوست سه، گزارشي از ساخت اسباب‌بازي‌هاي قديمي، براي برنامه‌ي پيوند ميان نسل‌ها، در پيوست چهار و پنج، نوشته‌هاي ارائه شده در نخستين نمايشگاه و گزارش تصويري از بخشي از دومين نمايشگاه هنر هنرآموزان سالمند مؤسسه، بازتاب يافته‌است.

پيوست‌هاي شش، هفت، هشت و نه بخش دو كتاب، گزارش‌هاي نوشتاري و تصويري است از كارگاهِ هنر محيطي «هنر در طبيعت»، پروژه‌‌هاي «بافتن درخت زندگي»، «سي‌مرغ و سيمرغ» و همچنين «يادآوري خاطره‌ها».

بخش «هنر براي سالمندان» با ۳۰۹ تصوير از نقاشي‌ها و ديگر آثار و فعاليت‌هاي هنرآموزان سالمند همراه است، كه به شناخت بهتر و كاربردي‌تر مفاهيم و داده‌هاي هنري كمك مي‌كند.

بخش سه كتاب، «يوگا براي سالمندان» است كه مرجان هرندي‌زاده، يكي ديگر از مؤلفين كتاب، به اهميت و جايگاه يوگا براي سالمندان مي‌پردازد. در ادامه اين بخش، مريم بيضايي از چگونه مربيِ يوگاي مؤسسه شدن، دستاورد‌هاي كلاس يوگا با سالمندان و درآميختن آموزش زبان انگليسي با ورزش يوگا، براي خواننده كتاب مي‌گويد.

پيوست يك از بخش سه، دربرگيرنده‌ي مقاله‌‌اي است با نام «ورزش و تناسب اندام براي افراد بالاي پنجاه سال. برنامه‌هاي ورزشي براي تناسب اندام، متناسب با افزايش سن» كه مرجان هرندي‌زاده آن را به ‌فارسي برگردانده است. مترجم آن را با نمونه‌گفتارهايي از بانوان فراگير ميان‌سال و سال‌خورده‌ عضو كلاس يوگاي مؤسسه درآميخته است. اين مقاله پيش از اين در ماه‌نامه «دانش يوگا، سلامت تن و روان» چاپ شده‌است و اينك متن ويرايش شده‌ي آن در اين كتاب آورده شده.

بخش چهار كتاب سبز گردد شاخساران كهن، گزارش تحليلي و فشرده‌ي سالانه همراه با نكته‌هاي بسيار ارزنده از چگونگي «آموزش زبان انگليسي به سالمندان» در مركز روزانه رنگين‌كمان سپيد است و فرشته طغياني آن را جمع‌بندي و نوشته است.

نفيسه نفيسي در بخش پنج كتاب، بسيار گذرا به «كلاس قرآن» مي‌‌پردازد.

بخش شش و بخش پاياني كتاب، «ديگر برنامه‌هاي مركز رنگين‌كمان سپيد» براي ميان‌سالان و سالمندان مانند «گردشگري»، «گردهمايي‌ها»، «نمايش و موسيقي»، «برنامه‌ي "باهم"، ويژه‌ي مادربزرگ‌ها – پدربزرگ‌ها و نوه»، «پژوهش و انتشار گاه‌نامه سپيدار» پرداخته شده‌است.

نگارش و تأليف، ويرايش و آماده‌سازي «كتاب سبز گردد شاخساران كهن» از پانزدهم آبان‌ماه ۱۳۹۳ آغاز و در هفتم مهرماه ۱۳۹۷ - چهار سال – از انتشار آن رونمايي شد.

نام كتاب برگرفته از بخشي از شعر «رقص باد، خنده گل» سروده‌ي پروين دولت‌آبادي است.

شناسنامه كتاب:
ناشر
مؤسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  مرجان هرندي زاده, نفيسه نفيسي, نوشين نفيسي, نيلوفر هرندي زاده
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: مهر ۹۷
پديدآورندگان
 •   مرجان هرندي زاده
 •   نفيسه نفيسي
 •   نوشين نفيسي
 •   نيلوفر هرندي زاده
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
كليدواژه:
 • سبز گردد شاخساران كهن
 • مسعودميرعلايي
 • ارتباط ميان نسل‌ها
 • مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها با نوه‌ها
 • مهد ميان‌سالان
 • مهد سالمندان
 • سالمندان و اوقات فراغت
 • سالمندان و

كتاب سبز گردد شاخساران كهن


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/9/24 ساعت: 09 توسط:ketabakmail :

تكنيك‌هاي نمايش خلاق

تكنيك‌هاي نمايش خلاق

تكنيك‌هاي نمايش خلاق

كتاب «تكنيك‌هاي نمايش خلاق» با توجه به نياز دوره‌هاي آموزشيِ مربيان نمايش خلاق در نهادهاي مختلف نوشته شده است و تركيبي است از تاليف و بيان تجربيات نويسنده در زمينه نمايش خلاق.

در پايان هر فصل كتاب «تكنيك‌هاي نمايش خلاق» بخش‌هاي «مرور فصل» و «پرسش‌هاي فصل» وجود دارد كه به گونه‌اي تنظيم شده كه به عنوان يك كتاب آموزشي براي مطالعه علاقه‌مندان و نيز شركت كنندگان در دوره‌هاي آموزشي نمايش خلاق در نهادهاي مختلف مانند دوره‌هاي ضمن خدمت در آموزش و پرورش، انجمن هاي نمايش، فرهنگسراها، تشكل‌هاي غير دولتي، آموزشگاه‌هاي آزاد هنري و... قابل استفاده باشد.

نويسنده كتاب «تكنيك‌هاي نمايش خلاق» معتقد است نمايش خلاق، بينش جديدي نسبت به توان خلاقيت نمايشي در كودكان ايجاد مي‌كند و به همين دليل، به عنوان وسيله‌اي مؤثر در آموزش شناخته شده است.

شناسنامه كتاب:
ناشر
حوا
نويسنده
  منوچهر اكبرلو
آموزگاران و مربيان
 • كتاب هاي مناسب آموزگاران و مربيان
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: آبان ۹۷
پديدآورندگان
 •   منوچهر اكبرلو
سال نشر
  چاپ چهارم، ۱۳۹۴
 
راهنماي كتاب:
كليدواژه:
 • تئاتر كودك
 • تئاتر كودك و نوجوان
 • نمايش خلاق براي كودك و نوجوان
 • آموزش و نمايش كودك
 • تئاتر نوجوان
 • منوچهر اكبرلو

كتاب تكنيك‌هاي نمايش خلاق


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/9/19 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

زير خط كودكي

زير خط كودكي

زير خط كودكي

كتاب «زير خط كودكي» كتابي است در شناخت شخصيت و زبان ادبي مهدي آذريزدي. نويسنده كتاب ضمن واكاوي شخصيت مهدي آذريزدي نقش او را در شكل‌گيري فرهنگ كودكي در ايران بررسي مي‌كند.

كتاب با روايت كودكي گم‌شده مهدي آذريزدي آغاز مي‌شود و پس از تحليل شخصيت او از منظر روان‌شناختي و فلسفي، به جايگاه آذريزدي در شكل‌گيري نهاد كودكي در ايران مي‌پردازد.

اگرچه بررسي‌هاي تاريخي در حوزه مطالعات كودكي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي ۱۳۰۰ هـ. ش بيشتر كودكان اين سرزمين فاقد دوره كودكي بوده‌اند اما خودآگاهي آذريزدي از كودكي گم‌شده‌اش او را از ديگران متمايز مي‌سازد. خودانتقادي و احاطه بر نقاط ضعف خويشتن، از ديگر نشانه‌هاي ذهن خودآگاه آذريزدي است و اين خودآگاهي در آذريزدي سبب پيدا كردن كودكان و بازنويسي قصه‌هاي كهن براي آنان شده است.

نويسنده در فصلي از كتاب «زير خط كودكي» به مقايسه زندگي پيشگامان ادبيات كودكان در ايران مي‌پردازد. در اين فصل بزرگاني چون پروين دولت‌آبادي، توران ميرهادي، معصومه سهراب، ليلي ايمن، عباس يميني‎شريف و ... در گروه كساني قرار مي‌گيرند كه از بالاي خط كودكي به نهاد كودكي در ايران شكل داده‌اند و از سوي ديگر كساني چون مهدي آذريزدي، صمد بهرنگي و علي‌اشرف درويشيان در زمره گروهي قرار دارند كه از زير خط كودكي به مفهوم و عينيت نهاد كودكي شكل داده‌اند.

محمدهادي محمدي يك فصل از كتاب را به تبيين نقش تاريخ‌ساز آذريزدي در زبان‌سازي ادبي براي ادبيات كودكان ايران اختصاص داده است و تاييد استادان چيره‌دست نثر فارسي و بزرگاني چون ناتل خانلري، معين و يارشاطر را گواهي بر نقش و جايگاه آذريزدي در زبان‌سازي ادبي او مي‌داند. در اين فصل هم‌چنين نويسنده روندي را كه آذريزدي در گردآوري و بازنويسي افسانه‌هاي كهن ايراني طي كرده است با هانس كريستين اندرسن مقايسه و به شباهت زندگي اين دو و نقش تاريخ‌ساز آن‌ها در تكوين فرهنگ كودكي اشاره مي‌كند.

نويسنده كتاب «زير خط كودكي» پديده زبان‌سازي در زبان فارسي را از ويژگي‌هاي مهدي آذريزدي مي‌داند. به اعتقاد او آذر توانسته است زبان كهن فارسي را به زبان گفتاري امروز نزديك و آن را زبان ادبي بازنويسي خود كند؛ كاري كه در ادبيات كودكان ايران تازگي داشت و در ادامه مسيري بود كه پيش‌تر صبحي و يارشاطر آغاز كرده بودند.

نويسنده كتاب «زير خط كودكي» انتخاب درست و به‌جاي داستان‌ها و افزون بر آن زبان‌سازي را از ويژگي‌هاي بازنويسي و بازآفريني در آثار آذريزدي مي‌داند. از نگاه نويسنده كتاب: «مهدي آذريزدي از دو جنبه، زباني و عاطفي، وام‌دار سعدي و گلستان است. آذريزدي زبان‌سازي خود را با يكي از پيچيده‌ترين و تودرتوترين متن‌هاي زبان فارسي، كليله و دمنه، كه تاريخي از حركت را پشت خود دارد شروع كرد. روند زبان‌سازي آذريزدي بر پايه تجربه‌هايي شكل گرفته كه از دوره مشروطه آغاز شده است. آذريزدي براي بازنويسي از زبان ويژه‌اي استفاده مي‌كند كه نزديك‌ترين زبان به گفتار كودكان و نوجوانان است. زبان آذريزدي به زبان گزارش نزديك است. زباني به دور از زياده‌گويي و بدون حاشيه و در عين حال زباني آهنگين كه دربرگيرنده پربسامدترين واژگان پركاربرد براي اين گروه سني است.»

از نظر نويسنده، نگاه آذريزدي به كودكي نگاهي رمانتيك است. نگاهي وام‌گرفته از شاعراني چون پروين اعتصامي كه كودك را نماد بي‌گناهي، معصوميت، پاكي و آسيب‌پذيري مي‌داند.

كتاب «زير خط كودكي» با يك موردكاوي از زبان‌سازي آذريزدي، در داستان شير وخرگوش از داستان‌هاي كليله و دمنه، پايان مي‌يابد.

گزيده‌هايي از كتاب
 • از نگاه آذريزدي قضاوت گاوي، گونه‌اي داوري است كه بر پايه ناداني و بيداد شكل گرفته است. او در اين‌جا خويش ـ انگاره قرباني را در مورد خودش به كار برده است. همان‌گونه كه بسياري از قربانيان در جهان به همين‌گونه از روي ناداني يا از روي بيدادگري قرباني شده‌اند، او هم خودش را در چنين وضعيتي تصوير كرده است.
 • نكته‌اي در زندگي آذريزدي وجود دارد كه پيش‌تر در مقاله «شوريده نهان» بررسي شده است. اين‌كه او چرا با همه اين رنج‌ها، باز ايستادگي مي‌كرد و هيچ‌گاه مانند انسان‌هاي نااميد دست از همه‌چيز نشُست؟ خودش بر اين باور بود كه او به چيزي وصل است كه سرچشمه خوشي است. سرچشمه جوشش‌ها و رهايي است...
 • در حقيقت آذريزدي تنها بود و از تنهايي‌اش بسيار رنج مي‌برد، اما با روشي كه به آن تجربه زباني مي‌گويند، مي‌خواست اين تنهايي را انكار كند و پس بزند. مي‌خواست كه حقيقتي ديگر براي زندگي‌اش بسازد كه شايد وجود نداشت.
 • ... آذريزدي از زبان سعدي هم ادبيات را آموخت و هم سازه‌هاي فرهنگي كه بر ذهن ايرانيان از يك هزار سال پيش يا بيش‌تر از آن حاكم است. پس از آن در زماني ديگر آذريزدي با "كليله و دمنه" يا نسخه‌هاي بازنويسي شده از اين اثر مانند «انوار سهيلي» آشنا شد.
 • درنهايت زبان‌سازي آذريزدي شبكه‌اي از كار زباني و كار فرازباني است. در كار فرازباني او برگشت به سازه‌هاي كودكي مي‌كند و اين پديده است كه در كار آذريزدي بايد به شكلي برجسته ديده شود. آذريزدي با كار زباني، به‌دنبال هدف‌هاي فرازباني است. اما هدف‌هاي فرازباني او باز در يك چرخه به خود مخاطبان روايت او بازمي‌گردد. در كار فرازباني او به شكل‌گيري سپهر كودكي ياري مي‌رساند و شكل‌گيري سپهر كودكي براي او مخاطبان بيش‌تري به ارمغان مي‌آورد.
 • زبان داستان‌هاي آذريزدي دوگانه است. هم زبان حضور و هم حضور زبان است. زبان حضور است، زيرا حاضر است و زنده. زبان مردم كوچه و بازار است، اما در همين حال حضور زبان است، حضور زبان همان خودنمايي يا بازنمايي زبان براي بودن خودش است. زباني كه آذريزدي در اين بازنويسي‌ها به كار گرفته، از سوي استادان و نويسندگان ديگر ستايش شده، پس اين حضور زبان هم هست.
شناسنامه كتاب:
ناشر
موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان
نويسنده
  محمدهادي محمدي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: فروردين ۹۸
پديدآورندگان
 •   محمدهادي محمدي
سال نشر
  ۱۳۹۷
 
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ويكتوريا فاتحي
كليدواژه:
 • شكل‌گيري سپهر كودكي
 • فرهنگ كودكي
 • پيشگامان ادبيات كودكان
 • زبان‌سازي در ادبيات كودكان
 • زير خط كودكي
 • محمدهادي محمدي

كتاب زير خط كودكي


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/12 ساعت: 08 توسط:ketabakmail :

طبيعت و كودك خردسال؛ راهنماي عمل مدارس طبيعت

طبيعت و كودك خردسال؛ راهنماي عمل مدارس طبيعت

طبيعت و كودك خردسال؛ راهنماي عمل مدارس طبيعت

«عمده‌ي توجه اين كتاب به بازي‌هاي خلاق در محيط بيرون است. براي بيشتر نسل‌هاي پيشين نيازي نبود كه در باره ي اهميت بازي در محيط بيرون بحث و استدلال كنيم. براي آن‌ها بيرون در واقع «جاي» بازي بود. وقتي بچه‌ها در داخل حوصله‌شان سرمي‌رفت يا در حين كارهاي بزرگ‌ترها در دست و پاي آن‌ها مي‌پيچيدند، اغلب به آن‌ها گفته مي‌شد كه «برويد بيرون بازي كنيد» و كودكان براي اين كار نياز به ترغيب چنداني نداشتند.

كارهاي زيادي در بيرون براي انجام مانده بود- گشتن در كف جويبار، يافتن و تعقيب پروانه‌ها و كرم‌هاي شب‌تاب، ساختن حفره در جنگل، پر كردن سطل از سنگ و كاشتن باغي از تركه‌ها. اين‌گونه بازي‌ها به دلخواه انتخاب مي‌شد، حواس بچه‌ها را به خود مشغول مي‌داشت، تخيل و حل مسئله فراهم مي‌كرد و ريسك‌‌پذيري را در آن‌ها برمي‌انگيخت. اين است آن نوع بازي‌هايي كه در اين كتاب ترغيب و از آن به عنوان «بازي خلاق» ياد خواهد شد.

كتاب «طبيعت و كودك خردسال» تلاش دارد به افزايش رابطه‌ي كودك و طبيعت با هدف رشد همه جانبه‌ي كودكان كمك كند. اين كتاب راهنمايي براي اجراي فعاليت‌هايي در محيط داخل و بيرون طبيعي است. نويسنده‌ي كتاب مدعي است، كودك در كنار انجام اين فعاليت‌ها فردي مسئول نسبت به مسايل محيط‌زيستي و با ارزش‌ها و رفتارهاي متناسب با طبيعت نيز بار خواهد آمد.

كتاب به موضوع هاي مختلفي هم‌چون باغباني با كودكان خردسال، فراهم كردن امكان دسترسي به طبيعت براي كودكان با نيازهاي ويژه و تفاوت‌هاي فرهنگي در ارتباط با طبيعت پرداخته است. كتاب «طبيعت و كودك خردسال» اهميت بازي در طبيعت را در رشد همه جانبه كودكان آشكار مي‌‎سازد.

كتاب شامل هشت فصل است. نويسنده در فصل اول با استفاده از پژوهش‌ها و نظريات نشان مي‌دهد كه چرا كودكان نيازمند آن هستند كه زمان‌هايي را در محيط بيرون صرف كنند و فرصت‌هايي براي هم‌كنشي با محيط‌هاي طبيعي داشته باشند.

در فصل دوم ايده‌ها و رهنمودهايي مربوط به طراحي فضاهاي بازي بيرون كودكان مورد بحث قرار مي‌گيرد.

فصل سوم به چگونگي آوردن اجزايي از محيط طبيعي بيرون به فضاهاي كلاسي و آموزشي مي‌پردازد.

نويسنده فصل چهارم را به نقش بزرگسالان در يادگيري‌هاي كودكان در محيط طبيعي بيروني اختصاص داده است.

در فصل پنجم چگونگي تاثير بازي‌هاي خلاق در محيط طبيعي بر رشد همه جانبه‌ي كودك در عرصه‌هاي مختلف رشد (سازشي، زيباشناختي، اجتماعي، شناختي، هيجاني و جسماني) مورد بحث قرار مي‌گيرد.

فصل ششم به تاثير مثبت در آميختن با طبيعت بر يادگيري ادبيات، علوم، رياضيات، مطالعات اجتماعي، هنر و موسيقي مي‌پردازد.

نويسنده در فصل هفتم رشد ديدگاه حفاظت و هويت بوم شناختي مثبت در نتيجه‌ي فعاليت‌هاي بازيگونه در طبيعت را بررسي كرده است و در انتها در فصل هشتم برخي موضوعات مورد توجه مربيان، والدين و ساير بزرگسالان در حوزه‌ي ارتباط كودك و طبيعت مانند چگونگي دسترسي به طبيعت براي همه‌ي كودكان از جمله كودكان با نيازهاي ويژه، نقش فن‌آوري در حيات كودك و حساسيت‌هاي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است.

نويسنده‌ي كتاب، دكتر «رات ويلسون» كه بيش از سي سال در زمينه‌ي آموزش و آموزش مربيان سابقه‌ي فعاليت دارد، هم اكنون مشاور آموزشي و نويسنده است و فعاليت‌هايش در زمينه‌ي ارتباط كودكان با طبيعت متمركز شده است.

كتاب «طبيعت و كودك خردسال؛ راهنماي عمل مدارس طبيعت» براي استفاده‌ي تمامي آموزگاران و مربيان سال‌هاي پيش از دبستان مناسب است و به آنان كمك مي‌كند رابطه‌ي مثبتي ميان كودكان و طبيعت شكل دهند.

شناسنامه كتاب:
ناشر
صحرا شرق
نويسنده
  Ruth Wilson,   رات ويلسون
برگردان
 • عبدالحسين وهاب‌زاده
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: اسفند ۹۵
پديدآورندگان
 •   رات ويلسون
 •   عبدالحسين وهاب‌زاده
سال نشر
  ‏‫۱۳۹۵
راهنماي كتاب:
كليدواژه:
 • بازي هاي خلاق در طبيعت
 • كودك و طبيعت
 • راهنماي مربيان پيش دبستان
 • آموزش محيط زيست به كودكان
 • مدرسه طبيعت
 • رشد كودكان
 • رات ويلسون
 • صفورا زواران حسيني
 • كودكان با نيازهاي ويژه و طبيعت
 • كودكان و بازي هاي خلاق
 • طبيعت و يادگيري ادبيات

كتاب طبيعت و كودك خردسال؛ راهنماي عمل مدارس طبيعت


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1398/8/1 ساعت: 10 توسط:ketabakmail :

:: مطالب مشابه