كتابك كتابك .

كتابك

من صندلي نيستم!

من صندلي نيستم!

من صندلي نيستم!

كتاب «من صندلي نيستم!» داستان زرافه‌اي است كه همه او را با صندلي اشتباه مي‌گيرند و او تلاش مي‌كند جلوي اين زورگويي را بگيرد.

زرافه در اولين روزي كه وارد جنگل مي‌شود انتظار اين برخورد را ندارد. همه فكر مي‌كنند او يك صندلي است و رويش مي‌نشينند. زرافه براي پايان دادن به اين وضعيت يك صندلي چوبي مي‌سازد، اما باز هم جانوران جنگل و حتي انسان به زرافه بودن او بي‌توجه هستند. تا اين‌كه يك شير روي او مي‌نشيند. شير گرسنه است و منتظر است اولين جانوري كه مي‌بيند را بخورد. زرافه از ترس جانش طاقت مي‌آورد، اما آخر سر به شير هم مي‌گويد كه يك زرافه است. شير اما هنوز فكر مي‌كند او صندلي است و آن هم يك صندلي سخنگو! و پا به فرار مي‌گذارد. در آخر زرافه داستانش را براي دوستانش تعريف مي‌كند، در حالي‌كه خودش هم بي‌توجه روي لاك‌پشتي كه صندلي نيست نشسته است.

درباره نويسنده و مترجم كتاب «من صندلي نيستم!»

«راس بوراك» علاقمند به تركيب كلمات و تصاوير براي ساخت موقعيت‌هاي طنزآلود است و به همين خاطر يكي از نويسندگان موفق كتاب‌هاي كودكان است. بوراك به زرافه‌ها علاقه‌ زيادي دارد و نام اولين كتاب او نيز «زرافه‌اي در سوپ من» بوده است.

«رضي هيرمندي» از نويسندگان و مترجمان شناخته شده‌‌ ايراني است. رضي هيرمندي كتاب‌هاي طنز متنوعي را براي كودكان ترجمه كرده است.


«اولين روزي كه زرافه به جنگل رفت حس كرد يك جاي كار مشكل دارد … »

از خطوط آغازين كتاب پيداست با «مشكلي» روبرو خواهيم شد و بايد به دنبال «راه حل» باشيم. مشكلي ساده اما عجيب! حيوانات جنگل زرافه را با صندلي اشتباه مي‌گيرند و هركسي مي‌آيد تالاپ روي كمر او مي‌نشيند! نه تنها حيوانات كه حتا آدميزاد كه فكر مي‌كرديم از همه جانداران باهوش‌تر است هم اين زرافه خال‌خالي را براي هماهنگ كردن با ساير اجزاي خال‌خالي خانه‌اش صندلي مي‌كند.

چاره چيست؟ چطور زرافه خال‌خالي زرد كه گوش دارد چشم دارد شاخك دارد به بقيه بفهماند او كيست و صندلي نيست؟

مفاهيم اصلي

 • من /كيستي/هويت
 • سوتفاهم
 • اعتراض
 • تفاوت
 • شباهت
 • ترس
 • فرار
 • راه‌حل
 • پذيرش
 • دفاع

تكنيك‌هاي كاربردي

 • مساله‌يابي
 • خودبيانگري
 • پيشنهاد گزينه الترناتيو
 • ارائه شواهد
 • گفتگو
 • حل مساله

والدين بسياري گله دارند كه فرزندانشان بلد نيستند از «حق خود دفاع كنند» هر بلايي سرشان بيايد زبان به اعتراض باز نمي‌كنند و منفعلانه با رخدادها مواجه مي‌شوند. عدم شناخت احساسات و دنياي شخصي «من» باعث مي‌شود تا در دنياي «جنگل» گونه هر نوع سوتفاهمي پيش بيايد. نقش‌هايي به كودك تحميل شود كه بعد از مدتي با پذيرش او هم همراه خواهد شد حالا ما با زرافه‌اي همراه هستيم كه مي‌داند: «من كي هستم» اما نمي‌داند چطور به بقيه بفهماند: «من صندلي نيستم» براي حركت از «شناخت خود» به «مراقبت از خود» نيازمند توسعه تكنيك‌هاي شناختي هستيم. از جمله غناي اعتماد به نفس و حرمت نفس كودكان.

زرافه قصه مسيرهاي مختلفي را مي‌رود اعتراض زير لبي تا فرياد زدن، ساختن صندلي و نشان دادن تفاوت آن با خودش و حتا فرار از دست اشتباه‌گيرندگان. اما دقيقا زماني كه احساس ترس از شير و موقعيت خطرناك را مي‌شناسد و با همه وجود زرافه بودنش را فرياد مي‌زند اتفاق اصلي رخ مي‌دهد.

اما اين چرخه قرار نيست پايان يابد و درست زماني كه زرافه قصه خنده‌دارش را براي دوستانش تعريف كند خودش به جاي تخته سنگ روي لاك پشت نشسته و باز نقطه سر خط و اين بار شايد قصه لاك پشت كوچولو ادامه ماجراهاي جنگل بشود.

از مهم‌ترين ايده‌هايي كه به سادگي در كتاب «من صندلي نيستم» بدان پرداخته شده اين است كه صرفا آگاهي از امري باعث جلوگيري از سوتفاهم‌هاي ديگران نخواهد شد و براي رفع مشكلات ناشي از اين سو تفاهم‌ها بايد از ابزارهاي مختلفي استفاده كرد و بيش از هر كسي يا هر چيزي به خود اتكا كرد و هر كدام از ما مي‌توانيم سو تفاهمي براي يك نفر ديگر ايجاد كنيم .

نگاه چرخه‌اي به فرايند ايجاد مشكلات و حل آن‌ها به جاي نگاه خطي و حل مساله‌اي با پايان شاد از مهم‌ترين تكنيك‌هاي پرورش قصه است.

كاربردها و فعاليت ها

يك. گفتگو كنيد.
پس از بلندخواني كتاب، با سوالاتي از اين دست يك گفتگوي گروهي شكل دهيد:

 • چرا دوستان زرافه او را با صندلي اشتباه مي‌‌گرفتند؟ آيا تا به حال شده است كسي از شما كاري بخواهد انجام دهيد كه دوست نداريد؟ آيا تابه‌حال كسي به شما زور گفته است؟
 • آيا زرافه از اين‌كه با صندلي اشتباه گرفته ميشد خوشحال بود؟ براي درست كردن اين شرايط چه تلاش‌هايي كرد؟ اگر كسيبه شما زور بگويد، چه واكنشي نشان مي‌دهيد؟
 • آيا زرافه خودش حواسش بود كه به كسي زور نگويد؟

دو. صندلي بسازيد!

از كودكان بخواهيد يك صندلي طراحي كنند و بسازند. مواد اوليه‌ي مختلف مانند تكه‌هاي چوب، چوب بستني، سنگ و غيره در اختيار كودكان قرار دهيد.

سه. طراحي با خال خالي‌ها
شخصيت انسان در كتاب زرافه را به خانه برد چون فكر مي‌كرد با دكور خال‌خالي خانه‌اش جور است. منظره يك اتاق و ماژيك يا مدادرنگي‌هاي رنگارنگ در اختيار كودكان قرار دهيد تا به سليقه‌ي خود يك اتاق خال‌خالي بسازند.

چهار. پيدا كرد خال‌خالي‌ها
از كودكان بخواهيد اطراف خود را بگردند و هر وسيله‌ي خال‌خالي كه دارند را پيدا كنند و در يك برگه بكشند.
پنج. بازي با متن كتاب
كلمه‌ها در متن كتاب گاهي كوچك و گاهي بزرگ هستند يا شكل نوشتاري‌شان متفاوت است. نويسنده با اين تفاوت‌ها به ما نشان مي‌دهد كه هر كلمه را چه‌طور بايد بخوانيم، با صداي بلند، معمولي يا غيره. اين موضوع را براي كودكان شرح دهيد و سپس همراه كودكان خواندن كلمه‌ها را مانند يك بازي تمرين كنيد.

شناسنامه كتاب:
ناشر
پرتقال
نويسنده
  Ross Burach,   راس بوراك
ويراستار
 •   شبنم حيدري پور
برگردان
 • رضي هيرمندي
تصويرگر
 •   Ross Burach
 •   راس بوراك
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: فروردين ۹۸
پديدآورندگان
 •   راس بوراك
 •   رضي هيرمندي
 •   شبنم حيدري پور
سال نشر
۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
صفورا زواران حسيني, سحر سلطاني
كليدواژه:
 • صفورا زواران حسيني
 • سحر سلطاني
 • كودكان و اعتماد به نفس
 • كودكان و خودشناسي
 • كودكان و دفاع از حق خود
 • كتاب هاي طنز براي كودكان

كتاب من صندلي نيستم!


برچسب: معرفي كتاب كودك 3 ساله، معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك و نوجوان، كتاب هاي تصويري كودك و نوجوان، معرفي كتاب كودك 4 ساله، معرفي كتاب كودك 5 ساله، معرفي كتاب كودك 6 ساله، معرفي كتاب كودك 7 ساله، معرفي كتاب كودك 8 ساله، معرفي كتاب كودك 9 ساله، معرفي كتاب كودك 10 ساله، معرفي كتاب كودك 11 ساله، معرفي كتاب كودك 12 ساله، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۲:۲۰ توسط:سايت كتابك موضوع:

شايد سيب باشد

شايد سيب باشد

شايد سيب باشد

كتاب «شايد سيب باشد» داستاني پسركي است كه باديدن يك سيب بر روي ميز يك سري از پرسش‌ها در ذهنش شكل مي‌گيرد.

كتاب «شايد سيب باشد» اولين جلد از مجموعه كتاب‌هاي فيلسوف كوچك است كه با هدف تقويت روحيه‌ پرسشگري و رشد تفكر خلاق در كودكان نوشته شده است. جلد دوم اين مجموعه «مي‌توانم يك من ديگر بسازم؟» است.


در برنامه فلسفه براي كودكان ( p4c) مباحث هستي شناسي (Ontologie) يعني بحث و گفت‌وگو درباره وجود و حقيقت «چيزها» و ارتباط آنهاست. شناخت و درك و تحليل شباهت‌ها، تفاوت‌ها و سلسله مراتب و گروه‌هايي كه آن «چيز» بدان منتسب است.

پرسش‌هاي اساسي وجودشناسي فلسفه‌ورزانه كه تسهيلگران با كودكان و نوجوانان طرح مي‌كنند مواردي است مانند:

آن «چيز» چيست؟

از كجا بدانم وجود دارد؟

در كدام دسته‌ها مي‌توانم قرارش بدهم؟

به وجود چه چيزهاي ديگري معنا مي‌بخشد؟

در چه حالات مختلفي از «چيزها» وجود دارد.

و…

در كتاب «شايد سيب باشد» نوشته شينوسكه وشي‌تكه و ترجمه رضي هيرمندي، در همين ابتدا سه كلمه كليدي داريم: شايد، سيب، باشد. (احتمال/ چيز/ وجود داشتن)

راوي ماجرا از مدرسه به خانه مي‌آيد و چيزي روي ميز مي‌بيند كه نظم هميشگي و ساكن را به‌هم‌ريخته، متعجب مي‌شود. «ها! اين ديگه چيه؟» و سوالات فيلسوفانه از همان ابتدا يقه مخاطب را مي‌گيرد. روي ميز يك سيب است. «از كجا معلوم سيب باشه؟»

تخيل نويسنده در تقرير احتمال «چيز ديگر» بودن شگفت‌انگيز است. در مرز بين واقعيت و خيال «چيزهاي» قرمز و گرد و خوردني و شگفت‌انگيز ديگري را طرح مي‌كند. ها! كار سخت شد. چالش‌هايي در مرز بين «وجود داشتن و نبودن سيب» شايد يك تخم مرغ سيبي، يك آدم فضايي سيبي، توپ سيبي و… نكند احساس داشته باشد. شايد عقل كل و باخبر از همه جا باشد؟ شايد جاسوس كارهاي من باشد؟ اصلا اينجا چكار مي‌كند؟ صفحه ۲۴ و ۲۵ كتاب سفرهاي احتمالي كه سيب طي طريق كرده تا به‌دست راوي برسد مصور شده، سفرهايي در دل تاريخ و جغرافياي بشري. در ادامه درك مخاطب از احتمال و مفهوم شايد به چالش كشيده مي‌شود: شايد بي‌مزه باشد! شايد خيلي ترش يا خيلي سفت باشد… شايد مثل بادكنك باشد، شايد من را تبديل به غول كند! و پايان هيجان‌انگيز داستان: حالا فهميدم چيست؟ خوشمزه است.

يك تجربه ناب بعد از يك فلسفيدن كودكانه كه براي تك‌تك ما آشناست.

بسياري از ما كودكي‌مان را به‌ياد مي‌آوريم كه در مواجهه با هر امري، حيرتي دل‌انگيز داشتيم. اين چيست؟ چطور ساخته شده؟ چكار مي‌كند؟ كجاها مي‌رود؟ ما را مي‌بيند؟ حس دارد؟ ما مي‌خوابيم بيدار مي‌شود و حركت مي‌كند ؟… اين پرسش‌ها كندوكاو ذهن ما براي درك چيستي جهان‌اند. حركت در ساحت شيرين خيال‌ورزي با تكيه بر تجربه وجودي جهان.

كتاب «شايد سيب باشد»، اثري استاندارد و فاخر براي هم‌خواني تسهيلگر يا والدين با كودكان است، تصويرگري ساده اما متمركز بر مفاهيم به كودك كمك مي‌كند فارغ از نقش و رنگ به سراغ مفهوم برود. رضي هيرمندي اين كتاب را يكي از بهترين آثاري كه تا امروز براي كودكان ترجمه كرده مي‌داند و به حق مي‌توان با او همدل بود. قوام و توسعه پرسشگري كودكان و جسارت گذر از خيال شخصي به شناخت واقعي هديه اين كتاب براي مخاطب است.

زواياي ديد كودك در حين هر پرسش بارها تغيير مي‌كند، تصاوير كتاب پتانسيل گسترش پرسش‌هاي راوي در عالم كودكانه را داراست. هر بار كه آن را ورق بزنيم قصه‌ها و نه يك روايت از ميان تصاوير سرريز مي‌شوند.

كتاب «شايد سيب باشد» راهنماي خوبي است براي كمك به كودكان تا لذت حيرت از عام‌ترين چيزها را بارها و بارها به جان بكشند. لذت پرسيدن، لذت تخيل كردن، لذت كشف كردن و لذت ناب تجربه كردن.

شناسنامه كتاب:
ناشر
افق
نويسنده
  Shinsuke Yoshitake,   شينسوكه يوشي تكه
ويراستار
 •   آتوسا صالحي
برگردان
 • رضي هيرمندي
تصويرگر
 •   Shinsuke Yoshitake
 •   شينسوكه يوشي تكه
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: فروردين ۹۸
پديدآورندگان
 •   شينسوكه يوشي تكه
 •   رضي هيرمندي
 •   آتوسا صالحي
سال نشر
۱۳۹۶

كتاب شايد سيب باشد


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك 3 ساله، معرفي كتاب كودك 4 ساله، معرفي كتاب كودك 5 ساله، معرفي كتاب كودك 6 ساله، معرفي كتاب كودك 7 ساله، معرفي كتاب كودك 8 ساله، معرفي كتاب كودك 9 ساله، معرفي كتاب كودك 10 ساله، معرفي كتاب كودك 11 ساله، معرفي كتاب كودك 12 ساله، معرفي كتاب كودك و نوجوان، كتاب هاي تصويري كودك و نوجوان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۴:۴۳ توسط:سايت كتابك موضوع:

آهاااي دنيا

آهاااي دنيا

آهاااي دنيا

كتاب «آهاااي دنيا» درباره ويرجيل ساليناس، پسري خجالتي، ناشنوا، از خانواده‌اي فيليپيني و ساكن امريكاست. مشكلش برقراري ارتباط با ديگران است.

والنسيا سامرست دختري باهوش و سرسخت و ناشنواست. كوئاري تاناكا دختري اهل كره است كه در خودش توانايي پيشگويي و طالع بيني را مي‌بيند و چت بولنز قلدرترين پسر محله است. دست سرنوشت اين چهار نوجوان را در مسير هم قرار مي‌دهد تا هر يك عليرغم مشكلات و دغدغه‌هاي خود راهكاري براي رويارويي با مسائل خود بيابند.

داستان كتاب «آهاااي دنيا» توسط دو راوي اول شخص و سوم شخص روايت مي‌شود و هر فصل از زاويه ديد يكي از شخصيت‌هاي داستان است. نويسنده با زباني عاطفي به مشكلات كودكان ناشنوا و كم شنوا مي‌پردازد و توجه جامعه را به نيازهاي آنان معطوف مي‌سازد. در كتاب قصه‌هاي ديگري نيز روايت مي‌شود كه ريشه فيليپني دارند و ويرجيل از مادربزرگش شنيده است، قصه‌هايي كه براي كنار آمدن با شرايط خاص و مقابله با ترس است. ماجراجويي‌هاي اين چهار نوجوان حس ماجراجويانه مخاطب را راضي مي‌كند. با توصيف قلدري‌ها و برخورد ناسالم، چنين رفتارهايي، به ويژه با كودكان با نيازهاي ويژه، را به نقد مي‌كشد.

درباره نويسنده كتاب «آهاااي دنيا»

ارين انتراداكلي نويسنده فيليپيني- امريكايي و ساكن پنسيلوانيا است كه در كتاب‌هايش به كودكان با نيازهاي ويژه توجهي جدي دارد. اين كتاب كه سومين اثر ارين انترادا كلي است، برنده جايزه نيوبري سال ۲۰۱۸ شده است. كتاب‌هاي «سرزمين دختران فراموش شده» و «اول تو بازي كن» از ديگر كتاب‌هاي اوست كه به فارسي ترجمه شده است.

شناسنامه كتاب:
ناشر
داستان جمعه
نويسنده
  Erin Entrada Kelly,   ارين‌ انتردا كلي
ويراستار
 •   مرجان مهدي پور
برگردان
 • شهلا انتظاريان
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: فروردين ۹۸
پديدآورندگان
 •   ارين‌ انتردا كلي
 •   شهلا انتظاريان
 •   مرجان مهدي پور
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
گروه كتابشناسي كتابك
كليدواژه:
 • كودكان و مهارت هاي اجتماعي
 • كودكان با نيازهاي ويژه
 • كودكان ناشنوا
 • كودكان و قصه درماني
 • كودكان و كتاب درماني
 • كودكان و قلدري
 • كتاب و كودكان ناسازگار

كتاب آهاااي دنيا


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك 10 ساله، معرفي كتاب كودك 11 ساله، معرفي كتاب كودك 12 ساله، معرفي كتاب كودك و نوجوان، كتاب هاي ادبيات داستاني براي كودكان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۴۵:۰۹ توسط:سايت كتابك موضوع:

بيرون ذهن من

بيرون ذهن من

بيرون ذهن من

ملودي شخصيت كتاب «بيرون ذهن من» دختري است كه از كودكي مجبور بوده از ويلچر استفاده كند. اما مشكل اصلي او اين نيست.

ملودي مشكلي دارد كه باعث مي‌شود ارتباط او با دنياي بيرون كاملاً قطع باشد. او نمي‌تواند راه برود، نمي‌تواند صحبت كند، نمي‌تواند توانايي ذهني‌اش را به نمايش بگذارد و با ديگران ارتباط برقرار كند. او مي‌داند با ديگران فرق دارد، ذهنش پر از كلماتي است كه نمي‌تواند بيان‌شان كند. او نمي‌خواهد در كلاس كودكان با نيازهاي ويژه باشد، دوست دارد به بقيه ثابت كند كه مي‌تواند همراه با بقيه‌ي همسن و سالانش درس بخواند و در هوش چيزي از آن‌ها كم ندارد. اين كتاب بيش از هر چيز از استيصال ملودي در برقراري ارتباط با دنياي بيرون حرف مي‌زند، كلمه‌هاي محدودي كه روي سيني ويلچر او نصب شده و ملودي با انگشت به آن‌ها اشاره مي‌كند برايش كافي نيست. بالاخره با حمايت مادر و پدرش و همسايه‌شان خانم وي ملودي مي‌تواند از كلاس ويژه بيرون بيايد و مثل بقيه در كلاس عادي درس بخواند.

كاترين دختري است كه مسئوليت همراهي ملودي در كلاس آقاي ديمينگ را برعهده دارد. اما چيزي كه زندگي ملودي را عوض مي‌كند حضور در اين كلاس نيست، خريد دستگاهي پيشرفته است كه ذهن پيچيده‌ ملودي را نمايش مي‌دهد و ارتباط او با دنياي بيرون را ممكن مي‌كند. تا جايي كه ملودي در مسابقه هوش و اطلاعات عمومي بين‌استاني مقام مي‌آورد، اما باز هم همكلاسي‌هايش حاضر به پذيرش او در كنار خودشان نيستند.

كتاب «بيرون ذهن من» بيش از هر چيز در باره تلاش ملودي براي ثابت كردن خودش است و مي‌تواند نگاه هر خواننده‌اي را نسبت به توانايي كودكاني با شرايط خاص تغيير بدهد.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
پيدايش
نويسنده
  Sharon M. Draper,   شارون ‌ام. دراپر
ويراستار
 •   مژگان كلهر
برگردان
 • آنيتا يارمحمدي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: فروردين ۹۸
پديدآورندگان
 •   شارون ‌ام. دراپر
 •   آنيتا يارمحمدي
 •   مژگان كلهر
كتاب درماني
 • كتاب درباره ناتواني جسمي حركتي در كودكان
سال نشر
  ۱۳۹۴
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
كتابشناسي تحليلي «ديگري» در ادبيات داستاني تاليف و ترجمه
كليدواژه:
 • كتاب و كودك با نيازهاي ويژه
 • كودك توانياب
 • كودكان و زبان
 • كودكان و برقراري ارتباط

كتاب بيرون ذهن من


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك و نوجوان، معرفي كتاب كودك 13 ساله، معرفي كتاب كودك 14 ساله، معرفي كتاب كودك 15 ساله، كتاب هاي ادبيات داستاني براي كودكان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۴۰:۲۴ توسط:سايت كتابك موضوع:

اكو (داستان فردريش، داستان مايك، داستان آيوي)

اكو (داستان فردريش، داستان مايك، داستان آيوي)

اكو (داستان فردريش، داستان مايك، داستان آيوي)

بستر زماني مجموعه اكو، جنگ جهاني دوم است. زندگي فردريش، مايك و آيوي به خاطر جنگ تغيير مي‌كند.

زندگي خانوادگي‌شان تغيير مي‌كند، از هم جدا مي‌افتند و مجبورند با اين تغييرات دست و پنجه نرم كنند. در هر كتاب ما سرگذشت يكي از اين نوجوانان را مي‌خوانيم. فردريش كه به خاطر يهودي بودن خانواده‌اش مورد غضب آلمان‌هاي نازي است، مايك كه پسر يتيمي است كه از برادرش دور مي‌افتد و آيوي كه برادرش در جنگ به سر مي‌برد. نقطه مشترك زندگي اين سه نوجوان يك سازدهني با صدايي جادويي است كه در هر جلد يكي از آن‌ها صاحبش مي‌شود. اگر چه اين سه نوجوان در شرايط متفاوتي زندگي مي‌كنند، اما بالاخره اين ساز كوچك سرنوشت آن‌ها را به هم گره مي‌زند.

مجموعه اكو قدرت رؤيا، موسيقي و خانواده را به نمايش مي‌گذارد. قدرتي كه مي‌تواند مصائب را پشت سر بگذارد و دنيا را از نو بسازد.

شناسنامه كتاب:
ناشر
پرتقال
نويسنده
  Pam Muñoz Ryan,   پم مونيوس‌رايان
برگردان
 • فروغ منصورقناعي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: فروردين ۹۸
پديدآورندگان
 •   پم مونيوس‌رايان
 •   فروغ منصورقناعي
سال نشر
  ‏‫۱۳۹۵
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
كتابشناسي تحليلي «ديگري» در ادبيات داستاني تاليف و ترجمه
كليدواژه:
 • كودكان و جنگ
 • كودكان در بحران
 • كودكان و موسيقي
 • كودكان و هنر
 • كودكان و خانواده
 • كودكان و رويا

كتاب اكو (داستان فردريش، داستان مايك، داستان آيوي)


برچسب: معرفي كتاب كودك 13 ساله، معرفي كتاب كودك 14 ساله، معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك و نوجوان، معرفي كتاب كودك 15 ساله، كتاب هاي ادبيات داستاني براي كودكان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۶:۲۶ توسط:سايت كتابك موضوع:

لاشخور كتاب

لاشخور كتاب

لاشخور كتاب

كتاب «لاشخور كتاب» داستاني است هيجان‌انگيز، پر تعليق و ترسناك از جنيفر چمبليس برتمن. خانواده اميلي مرتب در حال جابه جايي هستند. اين بار آن‌ها به سانفرانسيكو مي‌روند و اميلي خوشحال است، چرا كه خالق بازي آنلاين و پرسروصداي «لاشخور كتاب» كه اميلي از طرفداران سفت و سخت آن است، در اين شهر زندگي مي‌كند.

در اين بازي، كاربري كتابي را در جايي پنهان مي‌كند و بقيه بايد با استفاده از سرنخ‌هاي معماگونه‌اي كتاب را پيدا كند كه كاربر در اينترنت گذاشته است. اما ورود خانواده اميلي به سانفرانسيكو با حمله به خالق اين بازي، گريسون گريسولد، همزمان مي‌شود و او به حالت كما مي‌رود. اميلي در شهر جديد نيز اين بازي را انجام مي‌دهد و اين بار پسر همسايه هم او را همراهي مي‌كند. اما بچه‌ها درگير ماجراهايي مي‌شوند كه به ضاربان گريسون مربوط است و اينكه چرا آن‌ها به او حمله كرده‌اند و در پي يافتن چه چيزي بوده‌اند.

در داستان به اسم ادگار آلن پو و آثار او بسيار اشاره مي‌شود، نويسنده‌اي قديمي كه داراي سبگ گوتيك و معماگونه است. مخاطب ضمن لذت بردن از ماجراجويي‌هاي پليسي- معمايي، با ادبيات گوتيك و ادگار آلن پو و تعدادي از نويسندگان و آثار مهم ادبي آشنا مي‌شود. ارزش دوستان صميمي را مي‌فهمد، قدر داشتن برادري بزرگ‌تر و همراه را درك مي‌كند، ياد مي‌گيرد كه مي‌توان با شرايط خانواده كنار آمد و مرتب در سفر بود، ياد مي‌گيرد كه مي‌توان از اينترنت و شبكه‌هاي مجازي استفاده مفيد كرد، با فضاي كتاب و كتاب‌فروشي‌ها آشنا مي‌شود و... .

درباره نويسنده كتاب «لاشخور كتاب»

جنيفر چمبليس برتمن، نويسنده مجموعه لاشخور كتاب، فارغ التحصيل رشته نويسندگي خلاق است و پيش از نوشتن براي كودكان را آغاز كند بيش از ۱۰ سال نويسندگي كرده است. او هم اكنون نويسنده نيويرك تايمز است.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
علمي و فرهنگي
نويسنده
  Jennifer Chambliss Bertman,   جنيفر چمبليس‌برتمن
برگردان
 • شهلا انتظاريان
تصويرگر
 •   Sarah Watts
 •   سارا واتس
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: فروردين ۹۸
پديدآورندگان
 •   سارا واتس
 •   جنيفر چمبليس‌برتمن
 •   شهلا انتظاريان
سال نشر
  ۱۳۹۷
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
گروه كتابشناسي كتابك
كليدواژه:
 • كودكان و كتابخواني
 • كودكان و سازگاري
 • كودكان و سفر
 • كودكان و اينترنت
 • كودكان و ادبيات گوتيك
 • كودكان و داستان هاي پليسي

كتاب لاشخور كتاب


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك و نوجوان، معرفي كتاب كودك 13 ساله، معرفي كتاب كودك 14 ساله، معرفي كتاب كودك 15 ساله، كتاب هاي ادبيات داستاني براي كودكان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۱:۰۵ توسط:سايت كتابك موضوع:

گربه‌هاي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ

گربه‌هاي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ

گربه‌هاي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ

لوسي كتاب «گربه‌ي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ» يك باغ دارد پر از پرنده‌هاي رنگارنگ و زيبا! او يك گربه‌ي پلنگي شكارچي هم دارد كه اسم‌اش آرتميس است و براي ‌لوسي دردسر درست مي‌كند.

لوسي بايد هميشه مراقب باشد كه گربه‌ي شكارچي‌اش بي سرو صدا سراغ پرنده‌ها نرود. پس براي آرتميس يك زنگوله مي‌گيرد تا صدايش هشداري به پرنده‌ها باشد. اول صداي زنگوله پرنده‌ها را فراري مي‌دهد اما آرتيمس گربه‌ي باهوشي است. او مي‌داند چطور سرش را نگه دارد كه زنگوله صدا ندهد و باز حمله مي‌كند به پرنده‌ها. لوسي يك زنگوله‌ي ديگر گردن آرتيمس مي‌اندازد. اما آرتيمس كله پوك نيست و باز كاري مي‌كند كه زنگوله‌ي دوم هم صدا ندهد. لوسي سومين زنگوله را هم به گردن آرتيمس مي‌اندازد اما باز آرتميس مي‌تواند بي‌صدا باشد! پس لوسي چهارمي را هم به گردن آرتيمس مي‌اندازد و اين‌بار آرتميس هر چه سعي مي‌كند به نرمي و سبكي و دزدكي و بي‌صدا برود سراغ پرنده‌ها، جيرينگ جيرنگ و ديلينگ ديلينگ و تلق و تلق و ترق تروق چهار تا زنگوله به او اجازه نمي‌دهد!

كتاب «گربه‌ي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ» از اهميت فكر كردن و جست‌جوي راه‌حل مي‌گويد. لوسي تنها مراقب پرنده‌هاي‌اش است و گربه‌ي شكارچي او تنها دشمن پرنده‌ها. او فكر مي‌‌كند و راهي براي دوري آرتميس از پرنده‌ها پيدا مي‌كند. تفكر حل مسئله در كتاب‌هاي كودكان مهم است چون به آن‌ها نشان مي‌دهد چطور مي‌توانند بدون ترس با مشكلات‌شان كنار بيايند. تصاوير كتاب لحظه‌هاي حمله و تنبيه آرتميس را به زيبايي نشان مي‌دهد.

درباره نويسنده و تصويرگر كتاب «گربه‌ي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ»

«آنتوني هيل» ساكن شهر كانبرا در استرالياست و تاكنون چندين كتاب براي كودكان نوشته است. او پيش از اين، روزنامه‌نگاري مي‌كرد و متن سخنراني مي‌نوشت. كتاب «لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ» اولين كتاب مصوري است كه او براي بچه‌ها نوشته است.

«جين تنر» متولد شهر ملبورن است. او چندين كتاب را تصويرگري كرده است و برخي از آثارش جايزه هم گرفته‌اند.

كتاب «گربه‌ي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ» يكي از كتاب‍‌هاي مجموعه قصه‌هاي رنگين كمان است. كتاب «چطوري ستاره‌اي را بگيريم كه دارد مي‌افتد؟» هم يكي ديگر از كتاب‌هاي اين مجموعه است كه شقايق قندهاري ترجمه كرده.

كتاب «گنج خروس جنگجو» هم عنوان يكي ديگر از كتاب‌هاي اين مجموعه است كه تاليفي است و مريم زرنشان نوشته و عليرضا اسدي تصويرگري كرده است.

شناسنامه كتاب:
ناشر
كتاب پارك
نويسنده
  Anthony Hill,   آنتوني هيل
برگردان
 • شقايق قندهاري
تصويرگر
 •   Jane Tanner
 •   جين تانر
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: ارديبهشت ۹۸
پديدآورندگان
 •   آنتوني هيل
 •   جين تانر
 •   شقايق قندهاري
سال نشر
  ۱۳۹۶
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
عادله خليفي
كليدواژه:
 • عادله خليفي
 • ادبيات كودكان
 • مهارت‌هاي زندگي، كودكان و حل مسئله
 • كودكان و مواجهه با خطر، داستان‌هاي حيوانات
 • گربه‌ي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ، آنتوني هيل

كتاب گربه‌هاي لوسي و پرنده‌هاي رنگارنگ


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك 7 ساله، معرفي كتاب كودك 8 ساله، معرفي كتاب كودك 9 ساله، معرفي كتاب كودك و نوجوان، كتاب هاي تصويري كودك و نوجوان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۲۷:۳۹ توسط:سايت كتابك موضوع:

صد و يك راه براي ذله كردن معلمها

صد و يك راه براي ذله كردن معلمها

صد و يك راه براي ذله كردن معلمها

در كتاب «صد و يك راه براي ذله كردن معلمها»، به زيبايي مسايل دوران نوجواني بيان شده است. بلوغ عاطفي و رفتاري قهرمان كتاب و نحوهٔ برخورد بزرگترها با او و مشكلاتش و تلاش خود او براي رسيدن به اهدافش ستودني است.

دوران نوجواني براي اكثر افراد، زمان آشوب و سركشي است. خانواده‌هاي زيادي را مي‌شناسم كه از نزديكي فرزندشان به اين دوره مي‌ترسند و بچه‌هاي نازنيني را هم ديده‌ام كه در ميان انبوه تغييرات جسمي و رواني و صد البته ناآگاهي ما بزرگترها در مورد نحوهٔ رفتار صحيح، اين سال‌ها را با رنج سپري كرده‌اند.

ادبيات نوجوان مي‌تواند به كمك همهٔ ما بيايد تا زندگي باكيفيت‌تري را به فرزندمان ببخشيم.علاوه بر اين، به جاي تمركز بر اهداف تك بعدي تحصيلي، توانايي‌هاي او را در عرصه‌هاي مختلف، ارتقا دهيم و آماده‌اش كنيم تا در هنگام ورود به دورهٔ بزرگسالي زندگي مستقل و موفقي داشته باشد.

كتاب «صد و يك راه براي ذله كردن معلمها» دقيقا چنين اثريست. خيلي‌ها با شنيدن اسمش، آن را در ردهٔ كتاب‌هاي نامناسب و داراي بدآموزي قرار مي‌دهند در حالي كه ماجرا كاملا راهي متضاد را سپري مي‌كند.

قهرمان كلاس هفتمي كتاب، استيو، بايد براي درس تاريخ جهان پروژهٔ عملي گروهي انجام دهد.او ايدهٔ درخشان موميايي كردن مرغ را در نظر گرفته اما اتفاقات خنده‌دار سر كلاس تاريخ باعث بروز تنش بين او و معلم مي‌شود.

از سوي ديگر، براي ارايهٔ ساعت اختراعي‌اش به انجمن مخترعان به تامين هزينهٔ سفر احتياج دارد. ولي از پدر و مادرش مي‌شنود كه خودش بايد نيمي از پول را به دست بياورد.

كل كتاب چالش‌ها و اتفاقات بامزه‌اي است كه استيو پشت سر مي‌گذارد. اما وقتي مي‌فهمد كه والدينش همراه مدير تصميم گرفته‌اند كه او سال هشتم را جهشي بخواند و به دبيرستان برود، ناراحت شده و با طراحي و اجراي راه‌هايي براي ذله كردن معلم‌ها، سعي مي‌كند به همه نشان بدهد آمادهٔ ورود به دبيرستان نيست. اما در واقع او فقط نمي‌خواهد از دوستانش جدا شود.

كتاب پر از اتفاقات غافلگيركننده و پر احساس است. روابط افراد و شخصيت‌ها بسيار زنده بيان شده‌اند. به خاطر همين اين كتاب و جلد قبلي‌اش، «صد و يك راه براي ذله كردن پدر و مادرها» از زمان نخستين چاپ در سال ۲۰۰۵ در سراسر دنيا مورد توجه بوده است. البته مخاطب ايراني چندان با اين اثر آشنا نيست. اما اغلب مروجان خواندن، آن را مي‌شناسند و استفاده مي‌كنند.

ازدواج مجدد والدين، مرگ، شكست، بيماري، تنگناهاي مالي و مواجه شدن بااضافه شدن فرزند جديدي به خانواده از جمله تم‌هاي كتاب «صد و يك راه براي ذله كردن معلمها» هستند. اما تم اصلي به نظر من گفت و گو با ديگران و تفكر در تنهايي و تلاش براي مرتب كردن اوضاع است. چيزي كه سرانجام باعث پاياني خوشايند مي‌شود.

كتاب «صد و يك راه براي ذله كردن معلمها» كتاب روانشناسي نيست. اما نكات فراواني براي مخاطب خود دارد. مطمئنا ما هم مي‌توانيم با آگاهي و دور شدن از كليشه‌هايي كه نتيجه‌اش بزرگسال‌هاي ناتوان و ضعيف است، شاهد بالندگي نسلي پر اميد و شجاع باشيم.

اين كتاب براي نوجوان، دوازده تا پانزده سال و صد البته براي والدين، معلمان و تمام افراد مرتبط با اين گروه سني كه دوست دارند به دركي دقيق‌تر از آن‌ها برسند مناسب است.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
هرمس
نويسنده
  Lee Wardlaw,   لي وارد لاو
برگردان
 • بهزاد يزداني, كامران فلاح
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: ارديبهشت ۹۸
پديدآورندگان
 •   بهزاد يزداني
 •   كامران فلاح
 •   لي وارد لاو
سال نشر
  ۱۳۸۵
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ريحانه قاسم رشيدي
كليدواژه:
 • كتاب طنز براي نوجوانان
 • ازدواج مجدد والدين
 • كودكان و مرگ
 • كودكان و شكست
 • كودكان و بيماري
 • كودكان و تنگناهاي مالي
 • كودكان و تولد فرزند جديد
 • كودكان و يافتن راه حل

كتاب صد و يك راه براي ذله كردن معلمها


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك و نوجوان، معرفي كتاب كودك 13 ساله، معرفي كتاب كودك 14 ساله، معرفي كتاب كودك 15 ساله، كتاب هاي ادبيات داستاني براي كودكان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۲۲:۲۴ توسط:سايت كتابك موضوع:

موزي كه مي‌خنديد

موزي كه مي‌خنديد

موزي كه مي‌خنديد

كتاب «موزي كه مي‌خنديد» قصه پذيرش تفاوت‌هاي ديگران‌ست و از آن فراتر پذيرش و باور تفاوت‌هاي شخصي‌مان با ديگران است.

تفاوتي كه بعد از پذيرش و باور مي‌تواند امكان و فرصتي تازه برايمان فراهم كند و -فراتر از متن كتاب و داستان- حتي اگر مثبت نباشد با پذيرش آن در رفع آن كوشيد.

گوريل آبي هميشه عصباني بود. هيچ دوستي نداشت. يك روز يك موز از درخت مي‌كند تا بخورد. موز را تا نيمه پوست مي‌كند و تا آستانه دهانش مي‌برد، اما چيز عجيبي مي‌بيند: موز مي‌خندند!

اما يك گوريل عصبانيِ تنها با يك موز خندان و شاد چه كار مي‌تواند بكند؟ موزي كه دوست دارد تمام روز بازي كند، خسته شد چرت بزند، قايم باشك بازي كند و به هر جا سرك بكشد.

گوريل حواسش به موز عجيب و غريبش هست، باهاش بازي مي‌كند و اگر سر راه‌شان يك پوست موز افتاده باشد -چه تصويري مي‌تواند براي يك موز وحشتناك‌تر باشد؟- جلوي چشم‌هاي موزش را مي‌گيرد، اما اگر گوريل‌هاي ديگر او را با اين موز خندان ببينند چه؟ حتما مي‌خندند، ريسه مي‌روند و مي‌گويند چقدر خنده‌دار، يك گوريل با يك موز دوست شده!

آن‌ها اگر چه موز را ديده‌اند اما موز خندان و بازيگوش نديده‌اند و اگر هم مي‌بينند آن را نپذيرفته‌اند. گوريل آبي اما موز عجيبش را پذيرفته و باور كرده، پس راه مي‌افتد و مي‌رود. مي‌رود جايي كه با موزش تنها زندگي كند. شايد جايي كه يك اتفاق شيرين در انتظارش نشسته!

گوريل آبيِ كتاب «موزي كه مي‌خنديد» حتما تا حالا بيش از هزار موز خورده، اما وقتي هزار و يكمي را پوست مي‌كند وقفه‌اي ناگهاني در زندگي روزمره‌اش پيش مي‌آيد. موزي كه مي‌تواند تا چند ثانيه ديگر نباشد گوريل آبي عصبانيِ تنها را با لبخندش به فكر وامي‌دارد و سرنوشت تازه‌اي برايش رقم مي‌زند.

حسن موسوي تصويرگر و طراح داستان «موزي كه مي‌خنديد» گوريل عصباني و تنهاي ابتداي كتاب را با رنگ‌هاي تيره و فيگوري نيم‌رخ كه سهم عمده صفحه را گرفته، به تصوير كشيده و با فريم‌ها و تصاوير مياني جذاب و روايتگر كه با داستان موجز و فروتن حميدرضا شاه‌آبادي كامل شده، با تصوير گوريلي تمام‌رخ و شاد كه سهمي همانند ديگر شخصيت‌هاي داستان در صفحه دارد، كتاب را به انتها مي‌رساند.

كتاب «موزي كه مي‌خنديد» در سال ۱۳۹۵ در نشر افق چاپ و موفق به دريافت ۵ نشان لاك پشت پرنده شده است.

درباره نويسنده كتاب «موزي كه مي‌خنديد»

حميدرضا شاه آبادي، نويسنده و پژوهشگر است. او كه در دانشگاه در رشته تاريخ خوانده است در بيشتر داستان‌هايش نگاهي تاريخي دارد. لالايي براي دختر مرده، وقتي مژي گم شد، اعترافات غلامان از آثار او براي كودكان و نوجوانان است.

شناسنامه كتاب:
ناشر
افق
نويسنده
  حميدرضا شاه‌آبادي
تصويرگر
 •   حسن موسوي
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: ارديبهشت ۹۸
پديدآورندگان
 •   حسن موسوي
 •   حميدرضا شاه‌آبادي
سال نشر
  ۱۳۹۵
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
گروه كتابشناسي كتابك
كليدواژه:
 • كودكان و پذيرش خود
 • كودكان و پذيرش ديگري

كتاب موزي كه مي‌خنديد


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك 3 ساله، معرفي كتاب كودك 4 ساله، معرفي كتاب كودك 5 ساله، معرفي كتاب كودك 6 ساله، معرفي كتاب كودك و نوجوان، كتاب هاي تصويري كودك و نوجوان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۸:۰۱ توسط:سايت كتابك موضوع:

موريس و كتاب هاي پرنده

موريس و كتاب هاي پرنده

موريس و كتاب هاي پرنده

كتاب «موريس و كتاب‌هاي پرنده» كتاب تصويري به نقش التيام‌بخش كتاب در زندگي افراد بخصوص پس از يك فاجعه طبيعي مي‌پردازد. انيميشن ساخته شده بر اساس آن برنده بهترين انيميشن ۲۰۱۲ بوده است.

كتاب «موريس و كتاب‌هاي پرنده» يك كتاب تصويري در قطع بزرگ است كه با تصاوير زيبا كودك را به دنيايي خيالي مي‌برد. جايي كه توفان، آرامش و نظم زندگي آقاي لسمور را به هم مي‌زند و او كه شاهد خراب شدن شهر و خانه‌اش است، ناگهان خانمي را مي‌بيند كه با چند كتاب در حال پرواز است. ولي زندگي‌نامه او قدرت پرواز ندارد و اين تازه آغاز ماجراست.

كتاب پر از صحنه‌هاي احساساتي و جالب است. ايده‌هايي كه در انيميشن گسترش يافته‌اند و عشق به كتاب را به زيبايي نشان مي‌دهد.

اين اثر برگرفته از زندگي واقعي ترويجگري است كه پس از توفان كاترينا به پناهگاه‌ها رفت و براي بچه‌ها كتاب خواند و فهميد كه اين كار روحيه و شادي را به بچه‌ها بر مي‌گرداند. يافته‌اي كه به تدريج در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفت و اين روزها هم، تسهيل‌گرهاي زيادي با همين هدف به مناطق آسيب‌ديده رفته‌اند.

كتاب‌ها ترميم‌كننده و درمان‌گر ما در تمام زندگي هستند. آشنا كردن كودكان با لذت مطالعه، بهترين و ماندگارترين هديه به آنهاست.

 

شناسنامه كتاب:
ناشر
پرتقال
نويسنده
  William Joyce,   ويليام جويس
برگردان
 • فرمهر منجزي
تصويرگر
 •   Joe Bluhm
 •   جو بلوم
فهرست كتاب هاي ماه
فهرست كتاب هاي ماه: ارديبهشت ۹۸
پديدآورندگان
 •   ويليام جويس
 •   جو بلوم
 •   فرمهر منجزي
سال نشر
  ۱۳۹۶
راهنماي كتاب:
نگارنده معرفي كتاب:
ريحانه قاسم رشيدي
كليدواژه:
 • كتابدرماني
 • كودكان و كتابخانه
 • كودكان و كتاب و بلاياي طبيعي
 • كودكان در بحران و كتاب

كتاب موريس و كتاب هاي پرنده


برچسب: معرفي كتاب كودك، معرفي كتاب كودك 7 ساله، معرفي كتاب كودك 8 ساله، معرفي كتاب كودك 9 ساله، معرفي كتاب كودك 10 ساله، معرفي كتاب كودك 11 ساله، معرفي كتاب كودك 12 ساله، معرفي كتاب كودك و نوجوان، كتاب هاي تصويري كودك و نوجوان، ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۲:۱۷ توسط:سايت كتابك موضوع: